Prometna študija območja mesta Ribnica

Občina Ribnica poziva vso zainteresirano strokovno javnost in občane, da na spodaj objavljeno prometno študijo za območje mesta Ribnica, na uradni elektronski naslov Občine Ribnica: obcina@ribnica.si, posredujejo svoje pripombe in predloge.

priponka_pdf PROMETNA ŠTUDIJA OBMOČJA MESTA RIBNICA – Prometni model

priponka_pdf PROMETNA ŠTUDIJA OBMOČJA MESTA RIBNICA – Analize ostalih vrst prometa

priponka_pdf PROMETNA ŠTUDIJA OBMOČJA MESTA RIBNICA – Mikroskopsko modeliranje

Klikni za ogled panorame Ribniške doline