Obvestilo o končanem natečajnem postopku

Datum: 01.09.2008, Številka: 100-0018/2008
OBVESTILO O KONČANEM NATECAJNEM POSTOPKU
Obveščamo, da na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta višjega svetovalca za okolje in prostor v upravi Občine Ribnica, ki je bil objavljen na spletni strani Občine Ribnica dne 30.06.2008, ni bil izbran noben kandidat. Neizbrani kandidati imajo v osmih dneh od vročitve sklepa pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka. Dodatne informacije o natečajnem postopku daje Janez Mate, telefon 01/ 837 2003.

Datum: 19.01.2009, Številka: 100-0025/2008
OBVESTILO O KONČANEM NATECAJNEM POSTOPKU
Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta pripravnika na področju okolja in prostora v upravi Občine Ribnica, ki je bil objavljen na spletni strani Občine Ribnica dne 30.12.2008, izbran kandidat. Neizbrani kandidati imajo v osmih dneh od vročitve sklepa pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka. Dodatne informacije o natečajnem postopku daje Janez Mate, telefon 01/ 837 2003.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline