Razpis prosto delovno mesto (določen čas) – Knjigovodja VI

Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002 in 103/2007 OBČINA RIBNICA objavlja prosto strokovno tehnično delovno mesto Knjigovodja VI (računovodstvo in finance)
Datum objave na spletni strani Občine Ribnica: 29.04.2009. Rok za prijavo: 11.05.2009. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba za določen, za čas nadomeščanja in polni delovni čas, za dobo 14 mesecev). Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisano delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje: višješolska izobrazba (VI) ekonomske ali druge ustrezne smeri; šest mesecev delovnih izkušenj; znanje uporabe računalniških programov (urejevalnikov teksta in dela s preglednicami), vozniški izpit B kategorije; izpit iz ZUP. Delovne naloge: opravljanje del in nalog s področja financ, knjigovodstva in računovodstva za potrebe občine.
Prijava mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju pogojev in kratek življenjepis. Kandidati naj vložijo prijavo v pisni obliki, ki se jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: “prijava na razpis Knjigovodja VI«, na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica in sicer do vključno 11.05.2009. Za pisno obliko prijave se šteje tudi v obliki, poslani na elektronski naslov: obcina@ribnica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Ribnica http://www.ribnica.si/. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Informacije o javnem natečaju dobite vsak delovni ponedeljek, sredo in petek, od 12 do 14 ure, na tel. 01/837 20 21, kontaktna oseba Darko Lavrič.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline