Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju

V skladu s  55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) Občina Ribnica objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Občina Ribnica namerava na parc. št. 1920/1 in 1920/2, obe k.o. 1625 – Ribnica  ustanoviti stvarno služnost v javno korist za gradnjo in obratovanje elektroenergetske infrastrukture. Stvarna služnost bo ustanovljena  po metodi neposredne pogodbe.

 

Služnostna pogodba se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 17.6.2013.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline