Javno naznanilo – vročitev odločbe št. 478-75/2012

priponka_pdf Javno naznanilo o vročitvi odločbe št. 478-75/2012