Namera o sklenitvi najemne pogodbe za poslovni prostor

Občina Ribnica v skladu s 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti (Ur. l. RE, št. 34/2011) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NAJEMNE POGODBE.

 

Predmet najemne pogodbe je poslovni prostor v velikosti 17,25 m2 (dva prostora, ki predstavljata funkcionalno celoto), ki se nahaja v stavbi št. 116 na nepremičnini parc. št. 3350/4, k.o. 1629-Dolenja vas.

 

ŠTEVILKA: 35280-0025/2012

DATUM: 18.12.2012

 

 

Gregor Škulj, univ.dipl.prav.

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline