Namera o sklenitvi najemne pogodbe za poslovni prostor

Občina Ribnica v skladu s 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti (Ur. l. RE, št. 34/2011) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NAJEMNE POGODBE .

 

Predmet najemne pogodbe je poslovni prostor v velikosti 39 m2 (dva prostora, ki predstavljata funkcionalno celoto), ki se nahaja levo od vhoda v poslovno stavbo TVD-partizan.

 

ŠTEVILKA: 35280-0058/2012

DATUM: 18.12.2012

 

 

Gregor Škulj, univ.dipl.prav.

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline