Informacija o končni ureditvi nivojskih prehodov na regionalni železniški progi št. 82 Grosuplje-Kočevje

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je na podlagi Zakona o varnosti v železniškem prometu izdalo odločbe o ukinitvi ali zavarovanju železniških prehodov na območju Občine Ribnica, v sklopu obnove regionalne Železniške proge Grosuplje-Kočevje.

priponka_pdf Poročilo

Klikni za ogled panorame Ribniške doline