Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalni skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011 in 42/2012) Občina Ribnica objavlja

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Predmet oddaje v najem:

1. Profitno enosobno stanovanje št. 28 v IV. nadstropju stanovanjskega bloka z naslovom Prijateljev trg 4, Ribnica.

2.  Profitno dvosobno stanovanje št. 13 v III. nadstropju stanovanjskega bloka z naslovom Prijateljev trg 12, Ribnica.

3. Profitno dvosobno stanovanje št. 12 v III. nadstropju stanovanjskega bloka z naslovom Knafljev trg 8, Ribnica.

4. Poslovni prostor, ki ga sestavljata dve pisarni, v II. nadstropju  poslovno stanovanjske stavbe z naslovom Škrabčev trg 40, Ribnica.
Nepremičnine se bodo oddale v najem na podlagi metode javne dražbe. Javna dražba bo razpisana po 15 dneh od objave namere na spletni strani.

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline