Namera o sklenitvi služnostne pogodbe (k.o. Gorenja vas in k.o. Ribnica)

Občina Ribnica v skladu s 55. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 34/2011) objavlja
NAMERO O SKLENITVI SLUŽNOSTNE POGODBE.
Predmet služnostne pogodbe so nepremičnine parc. št. 2452/1 k.o. 1624 -Gorenja vas, 18/2, 1/3, 119/110, 1435/10, 1435/11, 1780/9, 1830/0, 1910/0,
1958/5, 1962/0, 1965/0, 119/108, 119/77, 1435/5, 1435/9 vse k.o. 1625-Ribnica.

Pravni posel bo sklenjen po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ribnica.

ZADEVA: 478-0032/2012

DATUM: 16.05.2012

Gregor Škulj, univ.dipl.prav.

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline