Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010, Datum: 7.3.2011

Z A P I S N I K

2. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v četrtek, 3.3.2011, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3.

pdf priponka Zapisnik 2. redne seje

Klikni za ogled panorame Ribniške doline