Rešeto, september 2018

priponka_pdf REŠETO, 28. september 2018, letnik XXII (6,5 MB)

Rešeto, september 2018

Rešeto, september 2018

AKTUALNO
Javni poziv o upravljanju in vzdrževanju zunanjega mobilnega drsališča v Ribnici ter o izvajanju animacijske, sejemske in gostinske storitve 5
Pravila za izrabo časopisnega prostora za namen izvedbe rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov 5
Rib’nšk s`m`n 6
Poziv k zbiranju predlogov za imenovanje članov Občinske volilne komisije 6
»Kakšno vrhunsko občinstvo!« 7
Deset let Grajskih večerov 7
Začetek šolskega leta 8
Devetošolci iz osnovnih šol Ribnica, Sodražica in Loški Potok na ogledu Ulice obrti v Celju 9
Sejemsko dogajanje v Rokodelskem centru Ribnica 10
Obvestila iz OOZ Ribnica 10
Poletje v Turističnem društvu Grmada 11
Čistilna akcija 11
15. september 2018 – Akcija »Očistimo Slovenijo« 12
Zeleni most, Sodražica 2018 12, 13
Skupaj že šestdeset let 14

KULTURNI UTRINKI
Izlet v Trst, v mesto z osorno milino 15
Propadanje generacij na podeželju 16, 17
Tretji koncert abonmaja Ribnica 2018 18

IZ MIKLOVE HIŠE 19, 20

ŠPORTNI UTRINKI
NK Ribnica že v novi sezoni 2018/2019 29, 30
Naslov državnega prvaka v olimpijskem in srednjem triatlonu v Ribnico 31
Vabilo PK Ribnica 32

S PLANINCI NA POT
Ribniški in kočevski planinci že na 12. skupnem pohodu 33

OD VRTCA DO ŠOLE
Poletna šola v naravi za petošolce 34

IZ POLITIČNIH KROGOV
Socialistična vlada Marjana Šarca 35
Delu čast, ljudem oblast! 35
Odločitev bo vaša – ne ostanite doma! 36
Samo Pogorelc, kandidat za župana ODLOČEN ZA NAPREDEK 36, 37

OBČANI PIŠEJO
Razklanost slovenskega naroda 37

VETERANI
Proslava Teritorialne obrambe Slovenije in 13. veteranski pohod OZVVS Ribnica 38

ZAHVALE OB SMRTI 39, 40, 41

OBVESTILA 41, 42

Pravila za izrabo časopisnega prostora – lokalne volitve

Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Ur. l. RS št. 41/07, 103/07, 11/11, 28/11, 98/13), Odloka o javnem glasilu Občine Ribnica (Ur. l. RS št. 103/2007) in Razpisa rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Ur. l. RS št. 48/2018) objavljamo

 PRAVILA ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA ZA NAMEN IZVEDBE REDNIH VOLITEV V OBČINSKE SVETE IN REDNIH VOLITEV ŽUPANOV,

ki bodo potekale v nedeljo, 18. novembra 2018.

 

Objava volilnih vsebin bo možna v oktobrski številki javnega glasila občine Ribnica – Rešeto, ki bo izšla 31. oktobra 2018.

 ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA

Organizatorji volilnih kampanj lahko zakupijo oglasni prostor po ceniku, ki je priloga teh pravil.

 ODDAJA GRADIVA

Gradivo, poslano po elektronski pošti, bomo sprejemali do 15. oktobra 2018. Prosimo, da nam interes za zakup sporočite že prej, da lahko primerno oblikujemo obseg časopisa. Naš kontakt: reseto@ribnica.eu, 051/641-021.

Občinsko glasilo Rešeto

priponka_pdf Cenik

 

 

Javni poziv o upravljanju in vzdrževanju zunanjega mobilnega drsališča

priponka_pdf Javni poziv

priponka_pdf Obrazec za prijavo

priponka_pdf Osnutek pogodbe

12. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum:   26.9.2018

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 32. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

12.  izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v torek, 2. oktobra 2018,

ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica.

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija – Ortnek – za kulturni spomenik lokalnega pomena, skrajšani postopek

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok

priponka_pdf Predlog

2. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Ribnica v obdobju januar – junij 2018

priponka_pdf Polletno poročilo 2018

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Prerazporeditve do 30 06 2018

3. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep

4. Imenovanje nadomestnega člana v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica

5. Občinske nagrade in priznanja  

 

Obrazložitev sklica izredne seje:

K 1. točki: Sprejem odloka o razglasitvi cerkve sv. Jurija – Ortnek za kulturni spomenik lokalnega pomena bo omogočil lastniku kandidaturo na predvideni javni razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje kulturnih spomenikov lokalnega pomena.

K 3. točki: Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15 in 6/18 – odl. US) mora lokalna skupnost pred izvedbo lokalnih volitev določiti višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje, zato je sprejem sklepa nujen.

K 4. točki: Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica je po odstopu predstavnice Občine Ribnica v svetu zavoda v mesecu avgustu in ponovno v mesecu septembru pozval k imenovanju novega predstavnika v svet zavoda. Zaradi trenutne situacije v Glasbeni šoli je imenovanje nadomestnega predstavnika Občine Ribnica nujno.

K 5. točki: Slavnostna seja s podelitvijo občinskih nagrad in priznanje bo v ponedeljek, 22.10.2018. Zaradi priprav in izvedbe slavnostne seje je sprejem sklepa o podelitvi priznanj in nagrad za leto 2018 nujen.

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

 

Vabljeni:

  • člani OS

 

BREZPLAČNO USPOSABLJANJE – VARNO DELO Z MOTORNO ŽAGO

OBČINA RIBNICA OBVEŠČA,

da skupaj s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna organizira

BREZPLAČNO USPOSABLJANJE

VARNO DELO Z MOTORNO ŽAGO – osnovni dvodnevni tečaj (16 ur)

Tečaj se prične 18.10.2018 ob 8. uri v dvorani TVD Partizan. Tečaj (praktični del) se bo nadaljeval po skupinah, in sicer 19. oziroma 25. ali 26. 10. 2018

prijavnica_usposabljanje_Gozdarstvo_2018

motorna zaga_oglas_tisk

 

VIDEO: Evropski teden mobilnosti, Dan brez avtomobila – Intervju z županom Jožetom Levstkom

Video: Otvoritev lipovškega mostu v Dolenji vasi

 

Slike otvoritve lipovškega mostu v Dolenji vasi

PREVENTIVNE informacije in AKTIVNOSTI ob svetovnem dnevu brez avtomobila, ki ga obeležujemo 22. septembra

vabilo

Predavanje na temo Promocija in prodaja in Odpiranje novih prodajnih poti

VABILO_Ribnica

Na trg brez avtomobila

VABILO

na dogodek

Na trg brez avtomobila

sobota, 22. september 2018, od 8.00 do 13.00

Ribnica (parkirišče pred Miklovo hišo, Gallusovo nabrežje)

 

Vabimo vas, da se v soboto, 22. septembra, na ribniški trg po opravkih in na jutranjo kavo odpravite s kolesom ali peš, avtomobile pa pustite na obrobnih parkiriščih. Na Gallusovem nabrežju in parkirišču pred Miklovo hišo, ki bosta zaprta za promet, bodo v okviru Evropskega tedna mobilnosti potekale različne aktivnosti, s katerimi bodo društva in druge organizacije predstavile pomen trajnostne mobilnosti in vpliv prostorskega načrtovanja na zvišanje kakovosti življenja v mestih. Med drugim se boste lahko preizkusili na spretnostnem kolesarskem poligonu, se sprehodili po nabrežju reke Bistrice, ustvarjali na likovni delavnici, si ogledali kratko hudomušno igro Gremo v Ljubljano in spoznali prvo označeno kolesarsko pot v ribniški dolini.

Podrobnejše informacije najdete v Plakat teden mobilnosti.

Vljudno vabljeni!

🚲🏃🚴

Klikni za ogled panorame Ribniške doline