Rešeto, junij 2018

priponka_pdf REŠETO, 29. junij 2018, letnik XXII (6,8 MB)

Rešeto, junij 2018

Rešeto, junij 2018

AKTUALNO
Dolžno ravnanje lastnikov in skrbnikov psov 5
Javni poziv za uporabo prostorov v okviru Športnega centra Ribnica, TVD Partizan in stadiona v Obrtni coni Ugar Ribnica 5
Javna dražba za prodajo poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč 6
Spremembe na področju obračunavanja turistične takse 6
Pokrita tržnica Sodražica – priložnost za pridelovalce, izdelovalce, društva … 6
Zgodovinski dosežek rokometašev: drugo mesto v sezoni 2017/2018 7, 8

KULTURNI UTRINKI
Minila je komaj polovica leta, pa smo že gostili 1100 nastopajočih 9, 10, 11
Dogajanje v Rokodelskem centru Ribnica 12, 13
Društvo likovnega ustvarjanja Ribnica praznuje 14
Koncert domačega tenorista Aljaža Vesela 15
Zbornik Pesem si 2018 16
Gradovi in dvori na Ribniškem nekoč in danes 17
Poletna muzejska noč v Ribnici 18
Ribniški trg – življenjska sila napredka 19
Glasbena šola Ribnica gostila nekdanji učenki 20
Koncert nagrajencev 20

IZ MIKLOVE HIŠE
Izšla je knjiga Iskanje srca v tujini 21
»Pol ure na dan prežene dolgčas stran!« 21

ŠPORTNI UTRINKI
Za zaključek odlične sezone 2017–2018 Extremovci zasedli drugo mesto na močnem mednarodnem turnirju v Zagrebu 30
Zaključek šolskega leta v znamenju najmlajših plavalk in plavalcev 31
Zaključek plezalne šole v naravnem plezališču 31
Reportaža SIBOR–INOTHERM z Evropskega članskega prvenstva v ju-jitsu borbah – Gliwice 2018 32
Reportaža SIBOR–INOTHERM s finalnega turnirja v borbah – Artiče 2018 32
Akvatlon Rajhenburg (27. 5. 2018) 33
Triatlon za pokal Istre 2018 (2. 6. 2018) 33
Triatlon Kočevje 2018 (9. 6. 2018) 33
NK Ribnica podprvak U12 skupine 2 in bronast med enaindvajsetimi ekipami U12 34, 35

S PLANINCI NA POT
Izlet za dežurne v Bohinju 36

OD VRTCA DO ŠOLE
Odličnjakinja Katja Andolšek 37
Dogajanje pri Žabicah 38
Gozdne živali na obisku 39
Otroci radi pomagajo 39
Vsi za dobro, dobro za vse! 40
Veselo in razgibano v poletje 41
Babica in dedek pripovedujeta … 41
Zaključni nastop gledališke skupine in pevskih zborov OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica 42
Evakuacijska vaja v Vrtcu Ribnica 43
… le z ljubeznijo in skrbjo za druge lahko postaneš in ostaneš boljši 43
Teden ljubiteljske kulture v Vrtcu Ribnica 44
Kozolci – kulturna dediščina 45
11. druženje in gibanje vseh generacij v Vrtcu Ribnica 45

MED NAŠIMI LJUDMI
Strokovna ekskurzija OZVVS Ribnica 46

IZ POLITIČNIH KROGOV
Poražencem volitev namenja »globoka država« glavno besedo 47
Hvala za vaš glas 48
Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti 48

ZAHVALE OB SMRTI 49

OBČANI PIŠEJO 49

OBVESTILA 50

Odločba o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2018

ODLOČBA 2018

18. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

 

Številka: 900-14/2014

Datum: 6.6.2018

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 14.6.2018, ob 20. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica 

 

 

  1. Potrditev zapisnika 17. redne seje in 10. izredne seje Občinskega sveta

1.1. zapisnik 17. redne seje

1.2. zapisnik 10. izredne seje

1.3. Odgovori na vprašanja

2. Odlok o spremembi meje območij naselij Ortnek in Hudi Konec, skrajšani postopek

2.1. Obrazložitev Odloka_sprememba meje med Ortnekom in Hudim Koncem

2.2. Odlok o spremembi meje med naseljema Ortnek in Hudi Konec

2.3. Mnenje Ortnek in Hudi Konec 2.4. Elaborat Ortnek in Hudi Konec

2.4. Elaborat Ortnek in Hudi Konec

3. Odlok o spremembi meje območij naselij Breg pri Ribnici na Dol. in Ribnica, skrajšani postopek

3.1. Obrazložitev odloka_sprememba meje med naseljema Breg pri Ribnici na Dol. in Ribnica

3.2. Odlok o spremembi meje med naseljema Breg pri Ribnici na Dol. in Ribnica

3.3. Mnenje Breg pri Ribnici na dol. in Ribnica

3.4. Elaborat Breg pri Ribnici na dol. in Ribnica

4. Odlok o določitvi turistične takse v Občini Ribnica, skrajšani postopek

4.1. Odlok in obrazložitev Odloka o določitvi turistične takse

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica, 1. obravnava

5.1. Odlok in obrazložitev Odloka spr. in dopol. odloka o organizaciji OU

6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence

6.1. Obrazložitev sprememb pravilnika _novorojenci 2018

6.2. Pravilnik novorojenci novela 2018

6.3. Pravilnik – novorojenci

7. Potrditev strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica (SD OPN3)

7.1. Obrazložitev _ stališča SD OPN3

7.2. Stališča do pripomb SD OPN 3

7.3. zapisnik – javna obravnava SD OPN 3

8. Ukinitve statusa javnega dobra

8.1. Ukinitve statusa javnega dobra

9. Volitve in imenovanja: imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet CSD

9.1. Imenovanje predstavnika LS v Svet CSD

10. Vprašanja in pobude

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Župan

 

Vabljeni:

  • Člani OS
  • Peter Lušin, Urbania d.o.o.

 

 

 

 

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline