Javni razpis za sofinanciranje socialno-humanitarne dejavnosti

JR 2018

JR 2018 RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JR 2018 navodilo za izponjevanje

Priloga JR – varstvo osebnih podatkov 2018

Rešeto, maj 2018

priponka_pdf REŠETO, 31. maj 2018, letnik XXII (12,7 MB)

AKTUALNO
Občina Ribnica objavlja javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ribnica za leto 2018 4
Občina Ribnica objavlja javni razpis za sofinanciranje obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Ribnice za leto 2018 4
Občina Ribnica objavlja javno dražbo za prodajo stavbnih zemljišč 4
Občina Ribnica objavlja javni poziv za uporabo prostorov v okviru Športnega centra Ribnica, TVD Partizan in stadiona v Obrtni coni Ugar 5
Občina Ribnica objavlja javni razpis za sofinanciranje programov socialno-humanitarne dejavnosti 5
Končno prevladal razum, proračun pod streho 6
Poročilo o izvedbi akcije: »Nadzor nad ločenim zbiranjem komunalnih odpadkov na ekoloških otokih« 7
Poskrbimo za vegetacijo ob javnih cestah 8
Zaključek in razstava udeležencev pletarske in lončarske šole v Rokodelskem centru Ribnica 8
Pestro dogajanje na Poljanah 9
Razpis za najemnika doma na Grmadi 9

KULTURNI UTRINKI
Anamanka na Naši pesmi ponovno srebrna 10
Koncertni abonma Ribnica 2018 – trobilni kvintet Contrast 10
Predstavitev knjižice receptov iz Loškega Potoka v Rokodelskem centru Ribnica 11
V koraku od grajskega parka do kolodvora 12
Sprehod po Ribnici – Jane’s Walk Po Kolodvorski ulici od Ideala do železniške postaje 13, 14
Razstava Željka Vertelja v Domu starejših občanov Ribnica 14
Razkošje narave in naših cerkva 15
Nejc Horžen prejemnik priznanja na Linhartovem tekmovanju 16

IZ MIKLOVE HIŠE
Zakaj naša prihodnost temelji na knjižnicah, branju in sanjarjenju? 17, 18

ŠPORTNI UTRINKI
V NK Ribnica se približujemo zaključku sezone 2017/2018 19
Plavalci in plavalke PK Ribnica uspešni na spomladanskih tekmovanjih 20
Reportaža SIBOR–INOTHERM z mednarodnega turnirja v ju-jitsu borbah – Robi Rajh 2018 20
Duatlon v Dobrni in Logatcu 21
17. Ptujski triatlon 2018 21
5. Falkensteiner Punta Skala Triathlon Zadar 2018 21
Reportaža SIBOR–INOTHERM z državnega prvenstva in pokala v ju-jitsu borbah– Šempeter 2018 22
ŠD EXTREM vabi k vpisu novih članov 22

S PLANINCI NA POT
Na dobrodelnem pohodu in feratah 31

IZ GLASBENE ŠOLE
15. mednarodno tekmovanje pihalnih inštrumentov v Požarevcu 32
Srečanje dolenjskih glasbenih šol 32
Dnevi odprtih vrat v Glasbeni šoli Ribnica 33
Mednarodno glasbeno tekmovanje Palmanova 33
Revija godalnih orkestrov v Lendavi 34
Koncert začetnikov 34

OD VRTCA DO ŠOLE
Hiša eksperimentov v Vrtcu Ribnica 35
Vrtec trka na šolska vrata 36
Program Kolesarčki 36
Revija pevskih zborov v Loškem Potoku 37
… da iz knjig se zdaj učimo, nam je dar. Nas je Klovnijada marsikaj naučila in v boljše klovne nas je spremenila … 37
Pevski zbor Pobarvanka na Območni reviji predšolskih, otroških in mladinskih pevskih zborov v Loškem Potoku 37
Mali umetniki 38
»Ful, ful star kotiček« in razstava starih predmetov 38

IZ POLITIČNIH KROGOV
Ilegalci vdirajo v Slovenijo tudi na našem koncu 39
Delamo, naredimo, še pravično razdelimo! 39
Suhorobarstvo in lončarstvo ne smeta izumreti 40, 41
Pa res ne zmoremo sodelovati? 41
Lokalno, gospodarno in varno 42

OBČANI PIŠEJO
Je to res vizija? 42
Ribnica – koliko svetlobnih let smo oddaljeni od nepovratnih evropskih sredstev? 43
Jelenov Žleb – petinsedemdeset let 44
Zakaj politika ne počasti upora in noče sprave? 45
Droben spomin 45

ZAHVALE OB SMRTI 46

OBVESTILA 47

Javni poziv za uporabo prostorov v okviru Športnega centra Ribnica, TVD Partizana in Stadiona na Ugarju

Na podlagi 7. člena Pravilnika o uporabi javne infrastrukture v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 39/13) Občina Ribnica objavlja naslednji

 

Javni poziv

za uporabo prostorov v okviru Športnega centra Ribnica, TVD Partizana in Stadiona na Ugarju

 

 1. PREDMET POZIVA:

Predmet javnega poziva je oddaja prostorov v Športnem centru Ribnica in v TVD Partizan ter oddaja Stadiona obrtna cona Ugar Ribnica za redno tedensko uporabo v sezoni 2018/19.

Športni center Ribnica (v nadaljevanju: površine ŠCR) je namenjen vzgojno-izobraževalni dejavnosti, športnim aktivnostim ter športnim in drugim prireditvam. Za uporabo je na voljo:

 • cela površina dvorane s talno oblogo parket oz. površina po tretjinah,
 • galerije s talno oblogo parket in
 • cela površina bazena oz. posamezne proge bazena ter
 • Stadion obrtna cona Ugar Ribnica.

Prostori v TVD Partizan so vsakodnevno namenjeni uporabi društvom s področja ljubiteljske kulture.

Predvideni termini uporabe prostorov::

 • od ponedeljka do petka: od 13,30 do 22. ure, od tega za rekreacijo od 20. do 22. ure.

 

 1. POGOJI ZA UPORABO:

Pravico do uporabe površin ŠCR pridobi uporabnik na podlagi podpisane pogodbe o uporabi. S pogodbo se zaveže plačati uporabnino, spoštovati urnik vadbe in hišni red. Za spoštovanje določil pogodbe in hišnega reda uporabnik določi odgovorno osebo. Občina Ribica si pridržuje pravico do odpovedi oz. prestavitve posameznih terminov uporabe.

 

 1. DOLOČITEV RAZPOREDA UPORABE

Pri oddaji površin v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:

 • vzgojno-izobraževalni zavoda za izvedbo obveznega programa šolske športne vzgoje,
 • izvajalci letnega programa športa Občine Ribnica,
 • drugi izvajalci športnih dejavnosti in
 • izvajalci športnih in drugih prireditev.

Pri dodeljevanju terminov se kot dodatni kriterij upošteva število mesecev uporabe v sezoni 2017/18. Prednost imajo prijavitelji, ki so v pretekli sezoni uporabljali prostore v skladu s pogodbo o uporabi celotno obdobje in redno izpolnjevali finančne obveznosti z naslova uporabe. Uporabnikom, ki svojih finančnih obveznosti z naslova uporabe prostorov niso redno izpolnjevali, občina prostora ne bodo dodelila.

 

 1. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Društva, klubi in drugi zainteresirani uporabniki oddajo prijavo – vlogo na pripravljenem obrazcu, ki vsebuje naslednje obvezne podatke:

 • podatki o prijavitelju
 • namen uporabe
 • termin oz. površina uporabe.

Obravnavane bodo vse popolne vloge, ki bodo prispele na naslov Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, najkasneje do vključno 31. julija 2018. Vlagateljem, ki bodo vlogo oddali po navedenem roku, bodo lahko dodeljeni le preostali prosti termini.

 

 1. INFORMACIJE

Besedilo razpisa, vlogo in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.ribnica.si, kjer je objavljen tudi cenik za oddajo prostorov ŠCR v uporabo.

Kontaktna oseba: Miloš Petelin, 031-616-402, scr@ribnica.eu

 

 1. KONČNE DOLOČBE

Z vsemi uporabniki dvorane površin ŠCR bo sklenjena pogodba za uporabo v tekoči sezoni.

 

Datum:   18. 5. 2018

Številka: 671-0002/2018

 

Jože Levstek, župan

 

Prijavni obrazec za prostor v letu 2018-2019

JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2018

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2018 (Ur.l. RS, št. 31/2018) in Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in  vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 8/10 ) objavljamo

JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2018

 

JAVNI RAZPIS MČN 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 2018

 

Potrdilo o razveljavitvi prostega delovnega mesta preko portala e-VEM

Spoštovani,

sporočamo vam, da smo dne, 29.5.2018 razveljavili sporočilo o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela za: SVETOVALEC ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE – M/Ž, z registrsko številko NC95497.

 Razveljavljeno prosto delovno mesto lahko poiščete in izpišete preko elektronskih storitev Zavoda: eStoritve ZRSZ \ POSREDOVANJE KANDIDATOV NA PROSTA DELOVNA MESTA IN JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST (ePDM) \ VPOGLED V ARHIV VAŠIH PROSTIH DELOVNIH MEST, KI STE JIH ZAVODU SPOROČILI V ZADNJIH DVEH LETIH.

 Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!

 e Storitve

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

 

Svetovni dan čebel

word-priponka Svetovni dan čebel

 

 

 

 

 

JAVNI RAZPIS – fasade 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

priponka_pdf JAVNI RAZPIS – fasade 2018

word-priponka JAVNI RAZPIS – fasade 2018

Javna dražba za prodajo nepremičnin (Jelendol, Grčarice, Žlebič in 133 Grčarice)

priponka_pdf Javna dražba za prodajo nepremičnin (Jeledol, Grčarice, Žlebič, in 133 Grčarice)

Vabilo inšpektorata RS za delo na brezplačno delavnico

priponka_pdf Vabilo delavnica – Ribnica

VABILO na delavnico in predstavitev pristopa CLLD v okviru LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

VABILO  na delavnico in predstavitev pristopa CLLD v okviru LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

 

Ukrep LEADER se v programskem obdobju 2014–2020 izvaja kot del skupnega instrumenta Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community-Led Local Development – CLLD). Za namene črpanja evropskih sredstev je bilo ustanovljeno lokalno zasebno partnerstvo Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS PPD), ki pokriva območje osmih občin in sicer: Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče. Izvajanje Strategije lokalnega razvoja na območju LAS PPD poteka s podporo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki pokriva celotno območje LAS in s podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki pokriva urbana območja.

 

LAS PPD je v januarju in marcu 2017 objavil dva javna poziva za izbor projektov za uresničevanje ciljev SLR, ki se bodo financirali iz sredstev EKSRP in ESRR. V letu 2018 bo LAS ponovno objavil javne pozive za izbor projektov, ki bodo temeljili na uresničevanju ciljev SLR in Uredbi CLLD, zato vas vabimo na delavnico, ki vas bo pripravila na prihajajoče pozive LAS.

 

Kdaj: 23. maj 2018 ob 17. uri

Kje: Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, Predavalnica v mansardi

 

Na delavnici vam bomo predstavili:

– tematska področja, cilje in ukrepe Strategije lokalnega razvoja LAS PPD (zasledovanje SLR);

– pogoje javnih poziv LAS usklajene z novo Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba CLLD);

– informativni seznam prilog, ki jih zahtevajo javni pozivi LAS, glede na projekt.

 

Na koncu bo čas za vprašanja in odgovore.

 

Vabljeni predstavniki nevladnih organizacij, javnih inštitucij, podjetij in vsi posamezniki, ki jih tovrstne vsebine zanimajo. Delavnica vam lahko služi tudi kot pomoč pri iskanju in navezavi stikov z morebitnimi bodočimi partnerji.

 

Za lažjo organizacijo dogodka vas prosimo, da se prijavite na e-pošto: info@las-ppd.si do 21. maja 2018.

 

Vabljeni na srečanje in izmenjavo izkušenj!

 

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Vodilni partner: RC Kočevje Ribnica d.o.o.

 

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline