Rešeto, januar 2018

priponka_pdf REŠETO, 31. januar 2018, letnik XXII (4,2 MB) »Več

Obisk Madžarske veleposlanice Edit Szilágyiné Bátorfi v Ribnici

Veleposlanica Edit Szilágyiné Bátorfi je dne, 29. januarja 2018 obiskala Občino Ribnico, kjer se je sestala z županom Jožetom Levstkom. Pogovarjala sta se o možnostih sodelovanja med Ribnico in mesti na Madžarskem. Po sestanku je sledil ogled Rokodelskega centra Ribnica, Muzeja Ribnica, Galerije Miklova hiša, ribniške župnijske cerkve ter podjetij Riko in Yaskawa Slovenija.

Župan Jože Levstek in veleposlanica Madžarske Edit Szilágyiné Bátorfi

 

 

 

Obvestilo o prenosu parc. št. 2940/3 k.o. Jurjevica iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf Obvestilo

Poziv k podajanju predlogov kandidatov za imenovanje nadomestnega člana Občinske volilne komisije

Številka: 041-0003/2014

Datum: 30.1.2018

ZADEVA: Poziv k podajanju predlogov kandidatov za imenovanje nadomestnega člana Občinske volilne komisije

Zaradi odstopa članice Občinske volilne komisije Občine Ribnica, imenovane 25.9.2014 na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Ribnica, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ponovno poziva vse politične stranke, druge organizacije občanov in občane, da posredujejo predloge kandidatov za nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Ribnica.

Prosimo, da predlogu za imenovanje priložite soglasje kandidata (dosegljivo v glavni pisarni Občine Ribnica in kot priponka – ikona spodnji levi kot).

Predloge pošljite na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, najkasneje do 5.3.2018.

 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Jože Tanko l.r.

 

priponka_pdf Obrazec – soglasje kandidata

 

 

Delavnica zaključni račun in Register dejanskih lastnikov – obvezen vpis za nevladne organizacije

Ste že vpisali vašo nevladno organizacijo v register dejanskih lastnikov? Čas imate le še do 19. 1. 2018, predvidene kazni pa so od 6.000 do 60.000 za pravno in 400 do 2.000 evrov za odgovorno osebo

Za oddajo podatkov v poseben register pri AJPES-u morate imeti digitalni certifikat, lahko pa pooblastite npr. svoj računovodski servis. Pri društvih in zavodih so t. i. dejanski lastniki njihovi zastopniki (predsednik, direktor), pri ustanovah pa ustanovitelji, skrbniki ali zastopniki (odvisno od aktov ustanove).  Več …

Novosti pri pripravi zaključnih računov (delavnica)

Nevladne organizacije vabljene na brezplačno delavnico v torek, 23. 1. 2018, ob 16. uri, Novi trg 9, Novo mesto. Predava Nataša Kastelic Plantan.  Prijave zbiramo do 19. 1. 2018. Več …

Sanacija škode po vetrolomu v gozdovih in obveznost lastnikov gozdov ob javnih cestah

Sanacija škode po vetrolomu v gozdovih in obveznost lastnikov gozdov ob javnih cestah

V sredini meseca decembra 2017 je močan veter povzročil veliko škode v gozdovih. Podrtega in polomljenega je veliko drevja, ki so ga nekateri lastniki že začeli spravljati iz gozdov, večina lastnikov pa to opravilo še čaka.

Glede na dejstvo, da smo v zvezi z izvedbo teh del v naši službi že prejeli večje število obvestil o spolzkih voziščih javnih cest zaradi vnosa blata in zemlje ki je posledica spravila lesa s traktorji ali  nakladanja lesa in njegovega prevoza s tovornimi vozili, ki les nakladajo tudi neposredno na voziščih javnih cest, o poškodovanju cestnih bankin vzdolž javnih cest, ki zaradi tega ne odvajajo več meteorne vode vzdolž ceste, ampak se ta razliva po cestah, pa tudi o sečnji, ki se izvaja neposredno ob cesti in brez ustreznega zavarovanja del s predpisano prometno signalizacijo, opozarjamo vse lastnike gozdov, da 27. člen Zakona o cestah (Ur.l. RS št. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15; v nadaljevanju ZCes-1) določa, da je za podiranje dreves, spravilo lesa in opravljanje vseh drugih del na zemljiščih v območju javne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del. Posameznik, ki brez soglasja upravljavca javne ceste opravlja dela, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, se za prekršek lahko kaznuje z globo 2.000 eurov, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost pa se lahko se prekršek kaznuje z globo 6.000 eurov, njihova odgovorna oseba pa z globo 2.000 eurov.

Vse, ki vas  čaka sanacija nastale škode v gozdu, zato pozivamo, da pred začetkom izvajanja sečnje, ali začasnega skladiščenja lesa ob cesti in njegovega transporta, pri pristojni službi občine z vlogo zaprosijo za pridobitev soglasja upravljavca ceste iz 27. člena ZCes-1. V primeru oddaje teh del usposobljenim podjetjem za sečnjo in spravilo lesa, lahko lastniki gozdov za pridobitev navedenega soglasja pooblastijo tudi izvajalce del.

 

Skupna občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica                   

 in  Velike Lašče

 

Natečaj revije Mentor za mlade literarne talente

priponka_pdf Natečaj Urška 2018 razpis za mlade literarne talente

priponka_pdf Naročilnica letna Mentor 2018

Obvestilo MIR-a o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti vozil

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v petek, dne 05.01.2018, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil z samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah ustanoviteljicah.

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin

Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica,

Sodražica in Velike Lašče

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline