Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2017

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2017 (Ur.l. RS, št. 17/2017) in Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in  vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 8/10 ) objavljamo

 JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev
za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2017

word-priponka Razpisna dokumentacija 2017

word-priponka Javni razpis MČN 2017

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov izvajalcev humanitarne dejavnosti

priponka_pdf Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov izvajalcev humanitarne dejavnosti

priponka_pdf Navodila za izpolnjevanje razpisne dokumentacije

priponka_pdf Izjava Občine o varovanju osebnih podatkov

word-priponka Razpisna dokumentacija

priponka_pdf Pogodba o sofinanciranju programov socialno humanitarne dejavnosti v občini Ribnica v letu 2017

priponka_pdf Pravilnik o sofinanciranju programov socialno-humanitarne dejavnosti v občini Ribnica

Rešeto, maj 2017

priponka_pdf REŠETO, 31. maj 2017, letnik XXI (3,7 MB) »Več

Javna dražba: Jelendol, Grčarice, Žlebič

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2017, ki ga je na svoji 12. redni seji 9. marca 2017 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

 

JAVNO DRAŽBO
ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

 

priponka_pdf Javna dražba – Jelendol, Grčarice, Žlebič

XXII. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK Ljubljanske regije v Ribnici

V soboto, 27. maja 2017 je v organizaciji Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ljubljana, Območnega združenja Rdečega križa Ribnica in Občine Ribnica potekalo XII. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa Ljubljanske regije.
Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v nudenju prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, ki lahko po oceni ogroženosti prizadenejo območje regije in širše.
Ekipe so svojo usposobljenost in znanje prikazale pri dajanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah na štirih delovnih mestih. Preverjanje je bilo izvedeno zelo nazorno in poučno. Prebivalci Ribnice in okolice so zlasti pred trgovskima centroma z zanimanjem spremljali delo ekip in jih na koncu nagradili s ploskanjem.
Tekmovanja se je udeležilo skupno 16 ekip. Ekipe so na preverjanju dosegle odlične rezultate, zato so bile razlike v doseženih točkah med ekipami majhne.
Zmagovalna ekipa z največ doseženimi točkami je ekipa RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE VRHNIKA. Le-ta se bo udeležila državnega preverjanja, ki bo v jesenskem času v Tolminu.
Ekipa Ribnice je sodelovala na regijskem preverjanju ekip prve pomoči drugič. Uvrstila se je na odlično sedmo mesto. Ekipi tudi v naprej želimo veliko uspeha.
Da je tekmovanje potekalo nemoteno, je pri pripravi in izvedbi preverjanja sodelovalo 47 prostovoljcev. Zahvala gre vsem prostovoljcem Rdečega križa, učencem in osebju OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica, Gasilski zvezi Ribnica, gasilcem prostovoljnih gasilskih društev, Civilni zaščiti, Rokodelskemu centru Ribnica, organizacijam, ki so omogočile postavitev delovnih točk na njihovih zemljiščih, in tistemu, ki je kakorkoli sodeloval in pomagal, da je delo na regijskega preverjanju ekip prve pomoči potekalo nemoteno.

Razvrstitev sodelujočih ekip:
1. RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE VRHNIKA
2. RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE KOČEVJE
3. RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE LOGATEC 2
4. PGD MENGEŠ
5. RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE LOGATEC 1
6. RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA 1
7. PGD RIBNICA
8. OBČINA ŠKOFLJICA
9. RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE DOMŽALE
10. OBČINA LOG DRAGOMER
11. OBČINA DOMŽALE
12. RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE GROSUPLJE
13. OBČINA MORAVČE
14. RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE RKS LJUBLJANA 2
15. OBČINA IG

Ekipa RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA 3 je tekmovala izven konkurence.

Pojasnilo MORS o preletavanju letal slovenske vojske na območju Ribnice

Na Občino Ribnica je bila naslovljena pritožba zaradi preletavanja letala slovenske vojske nad Sušjem. Za pojasnilo smo zaprosili Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.

Spoštovani,

152. letalska eskadrilja Slovenske vojske je skladno z načrtom usposabljanja od torka, 16. do petka, 19. maja z letali Pilatus PC-9 M Hudournik na osrednjem vadišču Slovenske vojske pri Postojni in na območju Občine Ribnica podpirala usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja. Ribniško območje se nahaja v tako imenovani 2. coni zračnega prostora Republike Slovenije, ki je namenjena za letenje in usposabljanje vojaških pilotov. Cona usposabljanja je predpisana z Zbornikom letalskih informacij Republike Slovenije in določena s strani Kontrole zračnega prometa Republike Slovenije.

Usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja je od torka do petka potekalo v času od 10. do 14. ure s preleti letal nad 300 m, ki je na tej višini prisotno do ene minute, nato se letalo umakne v cono čakanja na višino 1000 m. Usposabljanje je na ribniškem območju potekalo samo v petek, 19. maja, od 10. in 13. ure s preleti letal nad 1000 m.  Med izvajanjem aktivnosti se piloti v največji možni meri izogibajo letenju nad večjimi naselji.

Letalski zakoni, ki opredeljujejo višine letenja so:  Zakon o letalstvu, Pravilnik o letenju vojaških zrakoplovov ter Operativni priročnik letalskih enot Slovenske vojske. V teh pravilnikih je predpisana minimalna višina usposabljanja za vojaška letala in sicer od 70 metrov pa do nad 8000m.

V vseh vrstah usposabljanja so letala SV nenehno pod dvojno kontrolo in sicer civilne kontrole zračnega prometa ter vojaškega nadzora letalskega prometa. Poleg tega so letala opremljena s sistemi kateri stalno snemajo višino, smer in hitrost poleta. Vsaka morebitna kršitev teh parametrov bi za pilota bila izredno neprijetna in rigorozna.

V času usposabljanja so vojaki na terenu vzpostavili pristen stik z lokalnim prebivalstvo, katerim so na željo tudi predstavili potek usposabljanja.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

Jani Krošl

Bodo občine še lahko izvajale investicije v ceste?

GURS je na podlagi odločitev Upravnega sodišča občine v sporočilu dne 23. februarja  2017 obvestil, da ne bo izvajal parcelacije občinskih cest, v kolikor ne bo urejeno lastništvo predlaganih cest, oziroma ne bo priloženega soglasja. Na Skupnosti občin Slovenije smo takšni odločitvi nasprotovali, saj je v Zakonu o cestah navedeno, da parcelacijo predlaga upravljalec ali lastnih zemljišča.

Skupnost občin Slovenije se je 16. maja 2017 sestala s predstavniki GURS, MZI in MOP (prvostopenjski organ v primeru pritožbe na odločitev GURS).

Državni organi so na njem pojasnili, da se morajo držati tako odločbe Ustavnega sodišča (ki je odločilo da je lastnina ustavna pravica), kot morajo slediti odločitvam Upravnega sodišča, ki so v posameznih zadevah odločila, da sprejeti odlok ne daje podlage za uporabo 13. in 14. člena Zakona o cestah, saj naj bi se ta člena uporabljala samo v primeru, ko je cesta v lasti občine, niso pa urejene meje. Ker pa je v teh primerih bilo jasno, da cesta poteka po zasebni parceli, je Odlok o kategorizaciji v tem delu neustaven, zato ni podlage za parcelacijo. Predstavniki GURS so opozorili, da je nesmiselno (in v skladu z sodbami Upravnega sodišča nepravilno) izvajati parcelacijo na parcelah, ki niso v lasti občine (saj je MOP dal jasno vedet, da bo vse takšne odločitve razveljavil). Z zgoraj navedenim dopisom je GURS-a želel občine zgolj opozoriti na odločitve MOP-a kot prvostopenjskega organa in Upravnega sodišča. Občinam so želeli prihraniti stroške, saj takšnih elaboratov/zahtev za parcelacijo ne bodo mogli izvesti.

Na sestanku je bilo predstavljeno, da je edina rešitev nov zakon, ki bi občinam omogočil parcelacijo (ki še ne spreminja lastništva, temveč samo določi parcelo, ki jo bo občina pridobila v svojo last – z dogovorom ali postopkom razlastitve). Druga rešitev je pritožba občine na odločitev Upravnega sodišča na Vrhovnem sodišču, ki lahko določi sodno prakso.

Predstavniki državnih institucij so svetovali, da se v takšnih primerih na Upravni enoti vloži zahteva za izdajo Odločbe o pripravljalnih delih in na podlagi te Odločbe se sproži parcelacija. Predstavniki SOS so nato opozorili, da izdaja dodatne Odločbe načrtovano investicijo podraži in dodatno administrativno obremeni, prav tako pa se investicija zavleče oziroma onemogoči.

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so takšnemu ravnanju nasprotovali in večkrat izpostavili posledice, ki jih bodo takšne odločitve prinesle na terenu. Občine nimajo na voljo (po ocenah)  1,5-2 milijarde evrov, da bi odkupile vsa zemljišča občinskih cest, ki potekajo po zasebni lasti (v letu 2016 so vsi prihodki občin znašali 1.844.645.561€). Po ocenah je 4.143 km občinskih cest in 9.165 km javnih poti, kjer lastništvo ni urejeno. Posledično bodo:

  • občine prisiljene opustiti vzdrževanje teh delov cest, kar bo za občane in njihovo imelo katastrofalne posledice,
  • občani ne bodo mogli pridobiti gradbenega dovoljenja na parcelah do katerih poteka (sicer kategorizirana cesta), katero lastništvo ni urejeno.

 

Vir: Spletna stran SOS

Prvi kongres slovenskih občin o vlogi in položaju občin

V Podčetrtku se je med 16. in 17 majem zbralo okoli 130 županj in županov, skupaj več kot 180 slušateljev in aktivnih udeležencev, na 1. kongresu slovenskih občin, ki so razpravljali o vlogi in položaju občin, kako uspešne so pri izpolnjevanju svojega poslanstva in kako lahko še izboljšamo učinkovitost lokalnega upravljanja. Kongres je ponudil predavanja o pomenu lokalne ravni v slovenski socialni organizaciji, lokalnem političnem vodenju ter učinkovitem preprečevanju in upravljanju kriznih situacij.

Prisotne na kongresu je nagovoril slovenski predsednik Borut Pahor, da se njegovi uvodni dvomi o številu občin niso uresničili in da so upravičile njihov obstoj. Priporočil je, da se povezovanje občin nadaljuje, pri ustanavljanju regij oziroma pokrajin, ki so bila pomembna tema pogovora tako s predsednikom države kot resornim ministrom, pa naj se gre po sistemu od spodaj navzgor, da se ne bi ponovno ustavljali pri vprašanju, katere in koliko regij ter kje bo glavno mesto regije. Med župani pa je prevladalo mnenje, da si državni politiki ne želijo pokrajin, ker bi izgubili del svojih pristojnosti. Prav tako so pred leti župane izločili iz parlamenta kot poslance ter bi jim tudi omejili število županskih mandatov, kar je zanje nesprejemljivo, predvsem zaradi nepoznavanja nalog, pristojnosti, pomena in delovanja občin s strani poslank in poslancev. So pa župani so izrazili prepričanje, da regije in s tem večjo decentralizacijo potrebujemo, četudi bi verjetno tudi sami tako izgubili del svojih pristojnosti. Opozorili so še na nezadostno financiranje samoupravnih lokalnih skupnosti in na dejstvo, da se počasi ukinjajo kohezijska evropska sredstva, v obstoječi perspektivi pa se je načrtovalo programske dokumente zelo enoznačno, brez upoštevanja dejanskega stanja in potreb lokalnega prebivalstva. Primanjkljaj kohezijskih sredstev pa bo v prihodnje še dodatno okrnil občinske proračune in vplival na BDP države.

Več puščic pa so župani uperili proti vladi Mira Cerarja in ministru za javno upravo Borisa Koprivnikarja, zlasti glede prenizke povprečnine, ki ne omogoča financiranja vseh nalog, ki jih imajo občine, pa tudi glede že omenjenega umanjkanja pokrajin in regij, ki bi bile vmesni člen med državo in občinami. Minister Koprivnikar je ugotavljal, da občine sicer dobro delujejo, a je glede projekta vzpostavitve regij/pokrajin izpostavil, da bi bilo potrebno najprej ugotoviti, kaj bi bil izvor pristojnosti regij, ta razmislek pa napotil na županje in župane. Izpostavil je še prepričanje, da bi bilo potrebno vlogo občin okrepiti in doseči,da so finančno avtonomne.

S svojim nagovorom je polarizirala Vesna Vuk Godina, ki je izpostavila svojo naklonjenost lokalni samoupravi in lokalnemu reševanju zadev ter, da smo v 25 letih samostojnosti z Zahoda prevzeli modele, ki za naše okolje niso primerni, s tem pa dobili državo z vsem ogromnim birokratskim aparatom, ki je reševala le to, da nimamo še več brezposelnih. Izpostavila je še, da birokratska pravila ne ustvarjajo družbe in tudi ne morejo nadomestiti socialnih odnosov. Dr. Simona Kukovič je predstavila ugotovitve svoje analize o lokalnem političnem vodenju in slovenskih županih kot nosilcih sprememb in gonilo razvoja. Predstavila je zbrane empirične podatke ter poudarila, da se lokalno politično vodenje nanaša na osebnostne lastnosti, kot so pogum, vztrajnost ali karizma; včasih pa se nanaša na lastnost položaja, v katerem so združeni moč, oblast in odgovornost. Zato obstajata nekoliko kontrastna pogleda na lokalno politično vodenje: prvi z vidika osebnostnih lastnosti župana in drugi z vidika županske funkcije, ki je že sama po sebi v središču lokalne oblasti in pozornosti jasnosti. Na tej točki je Dr. Damjana Ponedelek izpostavila pomen učinkovitega preprečevanje in upravljanje kriznih situacij, pomen hitrih reakcij na razne domneve in obtožbe ter predstavila predvsem človeški vidik kriznih situacij z ozirom na škodo, ki jo ob tem lahko utrpi posameznik.

Popoldne je sledil še izjemno živahen pogovor o tem, kako uravnotežiti zahteve države in pričakovanja občanov ter o vsem, kar pesti županje in župane, o njihovih pričakovanjih do njihovih skupnosti/združenj in zahtevah, ki jih imajo do njih in do države. Tako so izrazili močnejšo željo in prepričanje, da bi z enim enotnim združenjem občin v Sloveniji bili uspešnejši pogajalec z državo, tudi na področju zagotavljanja potrebnih sredstev lokalnim skupnostim in v z državo vodili konstruktivnejše dogovore, sprejemali sporazume in zakonodajo, ki bi bila generator lokalnega razvoja, ne pa njen zaviralec. Okrogla miza županov je porodila tudi nekaj pomembnih sklepov, kot je zahteva za ponovno ustanovitev ministrstva/vladne službe za lokalno samoupravo, ustanovitev pokrajin, ponovno obravnavo strategije lokalne samouprave, spremembo ZLS v delu, kjer določa, da vlada lahko sama določi višino povprečnine, zahtevali so dosledno spoštovanje zakonskih določil, tudi glede prepovedi nalaganja novih nalog brez finančnih sredstev. Zahtevali so, da se začne zakonodajni postopek za spremembo zakonodaje, ki ureja nezdružljivost županske in poslanske funkcije ter funkcijami v nadzornih svetih javnih zavodov, podjetij, agencij in skladov. Prav tako so ocenili kot nedopustno, da predstavniki lokalnih skupnosti niso vključeni v pogajalske skupine, ki se pogajajo znotraj EU o finančni perspektivi in zahtevali, da se v program dela vlade vključi določilo, da se predsednik vlade mora vsaj enkrat letno sestati z županjami in župani.

Drugi dan kongresa so predavatelji predstavili aktualno pravno, finančno in razvojno problematiko, predavatelji s strani lokalnih oblasti pa izpostavili, s kakšnimi težavami se srečujejo v občinah in kako jih na posameznih področjih rešujejo. Na okroglih mizah so udeleženke in udeleženci dodobra izkoristili priložnost za vprašanja, izmenjavo znanja in izkušenj ter soočenje mnenj in stališč, na osnovi debate okroglih miz, ki so sledile strokovnemu delu pa bodo tudi na posameznih tematskih področjih oblikovani izsledki.

Vir: Spletna stran SOS

Rušenje montažnega dela starega vrtca izvedeno po predpisih

Občina Ribnica je 18. aprila 2017 izpolnila svojo obvezo, podano v izhodišču za postavitev novega vrtca, da bo montažni del starega vrtca zaradi ekonomičnih razlogov porušila. Demontažna in rušitvena dela je prevzelo podjetje Tanko d. o. o., ki je podalo najugodnejšo ponudbo. O ustreznosti odstranitvenih del se je izrekel tudi Inšpektorat RS za okolje in prostor, ki ni zaznal nikakršnih kršitev. Rušenje montažnega dela starega vrtca je bilo izvedeno po predpisih. »Več

Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 OPN Občine Ribnica

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.) 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13,8) je župan Občine Ribnica sprejel

Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 OPN Občine Ribnica

Klikni za ogled panorame Ribniške doline