VABILO: Silvestrovanje pri Sv. Gregorju

VABILO: Božično-novoletni koncert

Občina Ribnica
vas prijazno vabi na

28. BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT

KDAJ: sobota, 26. 12. 2015 ob 18. uri
KJE: Športni center Ribnica

Izkupiček bo namenjen dobrodelni akciji Zdravstvenega doma Ribnica

Rešeto, december 2015

priponka_pdf REŠETO, 24. december 2015, letnik XIX (13,0 MB) »Več

Obvestilo o skrajšanem poslovnem času

Obratovanje ŠC Ribnica v času od 24. 12. 2015 do 4. 1. 2016

Obratovanje Športnega centra Ribnica v času od 24. 12. 2015 do 4. 1. 2016

24. december: dvorana bo odprta za aktivnosti do 12. ure,

25. december: športni center bo zaprt,

26. december ob 18. uri:  28. Božično novoletni koncert,

27. december: dvorana zaprta,

28., 29. in 30. december:  obratovanje po urniku,

31. december: dvorana bo odprta za aktivnosti do 12. ure, v času od 1. do vključno 3. januarja 2016 pa bo športni center zaprt.

V prihajajočem letu vam želimo veliko športnih dosežkov.

Aleksander Hribar, vodja tehnično-vzdrževalne službe
Namestnica Nevenka Turk Kraljić, višja svetovalka

INFOGRAF: Občinam v 2016 in 2017 manj denarja

Posodobljeno vodovodno vozlišče v Goriči vasi

Občina Ribnica in Hydrovod d. o. o. sta v Goriči vasi obnovili 170 m starega cevovoda ter zgradili merilno regulacijski jašek, ki bo v veliki meri pripomogel k lažji intervenciji upravljavca v primeru okvar, hkrati pa bodo merilni instrumenti, ki so v jašku vgrajeni, nudili upravljavcu mnoge uporabne podatke, ki mu bodo olajšali delo pri spremljanju stanja na omrežju in načrtovanju bodočih posegov.

Investicija je pomembna tako za porabnike Goriče vasi in Otavic, kot tudi Ribnice, Nemške vasi, Prigorice in Dolenje vasi, saj po tem cevovodu trenutno poteka pretok vode tako iz smeri Sodražice kot tudi Blat. Izvedena investicija tako predstavlja tudi ureditev pomembnega vozlišča na vodovodnem omrežju. Vsekakor prinaša realizirana investicija za porabnike večjo varnost oskrbe s pitno vodo na tem delu občine Ribnica, upravljavcu pa omogoča lažje izvajanje obratovanja vodovoda ter spremljanje porabe vode na tem delu omrežja.

Na novo je zgrajen tudi merilno regulacijski jašek, v katerem so poleg vseh potrebnih zasunov vgrajeni še induktivni merilec pretoka in induktivni merilec pretoka ter merilci tlaka za smer Dolenja vas in Goriča vas. Podatki, ki bodo pridobljeni z meritvami v tem jašku, se bodo prenašali preko GPRS povezave v center upravljanja, ki se nahaja na sedežu podjetja Hydrovod d. o. o.. Hkrati pa se je v območju posega uredila brežina Bistrice, kakor tudi dostop do same reke. Dodana vrednost te investicije je tudi mnogo lepši videz okolice kot je bil pred izvajanjem del.

Občina Ribnica je izvedbo te investicije zaupala javnemu podjetju Hydrovod d. o. o.. Ta pa je vsa dela izvedel skupaj s svojim podizvajalcem, Gradbeno mehanizacijo Bernard Krnc s. p., v izjemno kratkem roku. Občina Ribnica je za realizacijo investicije namenila približno 42 tisoč evrov, del stroškov pa je v okviru vzdrževalnih del pokril upravljavec vodovoda.

Sodobno vodovodno vozlišče v Goriči vasi

V sklopu del je bilo na novo položenih tudi 170 m vodovodnih cevi

SILVESTROVANJE Z ŽIVO GLASBO (Duo Pustotnik)

SILVESTROVANJE Z ŽIVO GLASBO (Duo Pustotnik)

KDAJ: 31. 12. od 21. dalje

KJE: Dvorana pri Sv. Gregorju

BOŽIČNO-NOVOLETNA ZABAVA RŠK

BOŽIČNO-NOVOLETNA ZABAVA RŠK

KDAJ: 26. 12. ob 22.uri

KJE: TVD Partizan

28. TRADICIONALNI BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT

28. TRADICIONALNI BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT

KDAJ: 26. 12. ob 18. uri

KJE: Športni center Ribnica

Klikni za ogled panorame Ribniške doline