Rešeto, oktober 2015

priponka_pdf REŠETO, 30. oktober 2015, letnik XIX (9,1 MB) »Več

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – poslovni prostor Majnikova ulica 3

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v povezavi z drugo alinejo 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-G, 50/14, 90/14 –ZDU-1l in 14/15-ZUUJFO), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Občina Ribnica namerava nepremično premoženje oddati v brezplačno uporabo po metodi sklenitve neposredne pogodbe.

Predmet  brezplačne uporabe je poslovni prostor – garderoba na modrem vhodu, v pritličju stavbe št. 225, na naslovu Majnikova ulica 3, 1310 Ribnica (stari vrtec), v izmeri cca. 50 m2.

Neposredna pogodba se sklene po preteku 15 dni od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

 

Obisk vladno-gospodarske delegacije iz Bosne in Hercegovine

Občino Ribnica so pretekli teden obiskali predstavniki vladnih organizacij ter izbrani gospodarstveniki, ki so se na Ribniškem mudili cel dan. Njihov prihod je uredilo Združenje delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije (ZDOPS) pod vodstvom Igorja Antauerja in OOZ Ribnica.

Na obisk v Ribnico je prišla vladno-gospodarska delegacija iz občin Srebrenica, Bratunac in Milići, ki jih v Bosni in Hercegovini financira Program Združenih narodov za razvoj (UNDP) in organizacijsko vodi Republička agencija za razvoj MSP iz Banja Luke. Njihov tridnevni obisk Slovenije je bil namenjen aktivnostim in srečanjem pod geslom »Javno-zasebni dialog in partnerstvo«. Delegacijo je sestavljalo 10 strokovnjakov s področja javne in zasebne sfere, med njimi tudi nekateri izbrani podjetniki.

Spoštovani !

V imenu delegacije iz Srebrenice, Bratunac in Milići, ki je obiskala Slovenijo v sklopu projekta »Javno-zasebni dialog in partnerstvo«, ter v imenu Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) se vam iskreno zahvaljujemo za dobro organizacijo in poučno srečanje.
Udeleženci so bili z obiskom zelo zadovoljni in izpostavili, da so pridobili kar nekaj koristnih znanj in kontaktov.

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo uspešno delo tudi v bodoče.

Igor Antauer, generalni sekretar ZDOPS

Obisk Ribnice je minil v znamenju srečanja s predstavniki Občine Ribnica in predstavniki OOZ Ribnica, ki so delegaciji predstavili gospodarsko sliko ribniške doline in izpostavili interesna področja, primerna za poslovne ter investicijske partnerje. Gostje so si nato podrobno ogledali lesno-predelovalno podjetje Mizarstvo Bojc ter kovinarsko podjetje Šilc Trade d. o. o., svoj obisk pa so zaključili z ogledom Rokodelskega centra Ribnica.

Vladno-gospodarska delegacija iz BIH na srečanju z županom in predstavnikoma OOZ Ribnica

 

Priznanja in nagrade Občine Ribnica 2015

V četrtek, 22. oktobra, na predvečer praznika Občine Ribnica, so bila podeljena letošnja priznanja in nagrade.

 

NAZIV ČASTNI OBČAN – Alenka in Filip Pakiž


Naziv se zakoncema Alenki in Filipu Pakiž podeli za neprecenljive zasluge pri proučevanju, ohranjanju
in promociji oblačilne dediščine Ribnice z okolico ter za donacijo 426 garderobnih kosov in preko 120
drugih evidentiranih predmetov, fotografij in dokumentov Muzeju Ribnica v letu 2015.
Zakonca Pakiž sta bila na področju zbiranja, proučevanja in promoviranja oblačilne dediščine z
ribniškega območja doslej prostovoljno dejavna skoraj 20 let. Na terenu sta pridobila izjemno
dragoceno garderobno gradivo, ki med drugim vključuje ženske obleke, vrhnja oblačila, moške hlače,
telovnike, predpasnike, žensko in moško spodnje perilo, pokrivala, rute, copate, čevlje in pohodne
palice. S tankočutnim odnosom in posluhom za človeka sta odprla nešteto vrat in zbrala tudi izjemno
zanimiva ustna pričevanja in zasebne fotografije. Svoje ljubiteljsko delo sta vrednotila po merilu stroke
in natančno ter izčrpno popisano zbirko, kjer je vsak predmet umeščen v čas in prostor in je pojasnjeno,
kdo ga je izdelal, kdo ga je nosil ter zakaj se je ohranil. S tem sta opravila pionirsko delo na področju
oblačilne kulture ribniškega območja, ki je bila do tedaj popolnoma neznana in neraziskana.
Več let sta svoja odkritja delila preko prispevkov v Rešetu, v razširjeni izdaji in z bogatim fotografskim
gradivom pa so njuni rezultati zbrani v knjigi, ki je izšla leta 2009 z naslovom »Ribənčanə smo se ləpu
nosilə!«, kar predstavlja neprecenljiv doprinos k ozaveščanju domačinov in tudi širše javnosti, tako
laične kot strokovne, o bogatem ribniškem oblačilnem izročilu.


URBANOVA NAGRADA – Riko KOR d. o. o.


Nagrado se podjetju Riko KOR d. o. o. podeljuje za njegov angažma na področju družbene
odgovornosti, ki jo uresničuje s sponzoriranjem dejavnosti lokalnih društev, podporo izvajanja
dogodkov širšega javnega pomena, donacijami javnim zavodom in ustanovam, omogočanjem
opravljanja delovne prakse in pripravništva številnim dijakom in študentom ter krepitvijo stopnje
življenjske kakovosti svojih zaposlenih in njihovih družin kot tudi za njihovo poslovno uspešnost, ki
prispeva k razvoju in ugledu Občine Ribnica. Izrazito izvozno naravnano podjetje Riko KOR d. o. o.
sklepa 3/4 svojih poslov na trgu Evropske unije in je trenutno 7. največje podjetje po številu celotnih
prihodkov v občini Ribnica, kjer je prisotno že 21 let. Zaposluje 87 delavcev in delavk ter dosega zadane
poslovne cilje, kar je najboljši predznak za nova zaposlovanja.

 

GALLUSOVO PRIZNANJE – Pavla in Jože Osvald


Priznanje se podeljuje zakoncema Pavli in Jožetu Osvaldu za njuno več kot 24-letno požrtvovalno delo
pri Župnijski Karitas Ribnica, katere člana sta že od njene ustanovitve leta 1991. Pri neštetih
humanitarnih akcijah Župnijske in Škofijske Karitas sta se izkazala kot prostovoljca v pravem pomenu
besede. Sodelujeta pri zbiranju in deljenju gmotnih sredstev, oblačil ter hrane, večkrat pa obiščeta tudi
starostnike in bolne na njihovih domovih ter se redno družita s stanovalci doma starejših občanov in
VDC.
Zakonca Osvald sta prav tako dejavna člana Gobarskega društva Ribnica, kjer že vrsto let opravljata
organizacijske in druge naloge.

 

GALLUSOVO PRIZNANJE – Nonet Vitra


Priznanje se podeljuje ženski pevski zasedbi Nonet Vitra za štirideset let delovanja na področju vokalne
glasbe in pevske kulture. V dolgih letih delovanja je Nonet Vitra dosegel izjemno priljubljenost med
ljubitelji in privrženci odličnega vokalnega petja. Pohvalijo se lahko z bogatimi pevskimi izkušnjami, saj
so znotraj slovenskih meja in v tujini v različnih zasedbah doslej nanizale že skoraj 500 nastopov, kar
jih nedvomno uvršča med najbolj prepoznavne pevske zasedbe z Ribniškega.
Nonet Vitra, ki ga že od ustanovitve leta 1974 vodi zborovodkinja Bernarda Kogovšek, sestavljajo še
Martina Zbašnik Senegačnik, Mojca Šipka Levstek, Eda Štamfelj, Viktorija Petrovič, Ksenija Abramović
Grom, Metka Lesar, Renata Lesar Hržič, Mateja Kožar Bolha in Andreja Oblak.

 

PRIZNANJE OBČINE RIBNICA – Samo Jeranko


Priznanje se podeljuje Samu Jeranku za vrhunske športne dosežke v disciplini prostega potapljanja. Po
začetkih v Plavalnem klubu Inles Ribnica je nadaljeval svojo športno pot in postal 11-kratni državni
prvak, svetovni rekorder, športnik leta 2013 in 2014 po izboru Slovenske potapljaške zveze ter je
aktualni podprvak v globinskem potapljanju. Dejaven je tudi na področju znanosti in publicistike.

 

PRIZNANJE OBČINE RIBNICA – Alojz Arko in Bruno Tekavec


Priznanje se podeljuje Alojzu Arku in Brunu Tekavcu za njun doprinos k odkrivanju resnice o dejanjih
revolucionarnih sil med 2. svetovno vojno na Slovenskem in po njej. V televizijski oddaji Pričevalci sta
javnosti razkrila potek in vsebino pretresljivih dogodkov, kot sta jih doživela osebno.
Alojz Arko je spregovoril o nerazsodnem pomoru pri Žiglovici, v katerem so mu ubili očeta in brata, ter
o trpljenju, ki ga še vedno nosi v sebi. Tudi zaradi tega, ker umorjena po več kot 70 letih še nista
pokopana v družinskem grobu.
Bruno Tekavec pa je spregovoril o ravnanjih svojega očeta Filipa Tekavca Gašperja, poveljnika Ribniške
čete, ki je bil aktivno udeležen pri izdajstvu vodstva TIGR na Mali gori in pobojih svojih partizanskih
soborcev.

 

ŽUPANOVO PRIZNANJE – Andrej Tomšič


Priznanje se podeljuje Andreju Tomšiču za dejavno in uspešno 24-letno vodenje Kinološkega društva
Ribnica. Sad tega dela so redne pasje šole, tečaji, sodelovanje z osnovno šolo, prikaz spretnosti na dan
ribniškega sejma, organizacija tekmovanj in promocija društva v širšem slovenskem prostoru.

 

ŽUPANOVO PRIZNANJE – Franc Janez Klun


Priznanje se podeljuje Francu Janezu Klunu za njegovo dolgoletno delo na področju ohranjanja bogate
gasilske dediščine. Poleg vsesplošne predanosti gasilstvu je kot predsednik komisije za zgodovino
Gasilske zveze Ribnica prispeval pomemben doprinos k izdaji Zbornika 60 let GZ Ribnica in 130 let PGD
Ribnica.

 

ŽUPANOVO PRIZNANJE – Janez Puželj


Priznanje se podeljuje Janezu Pužlju za njegovo dolgoletno delo na področju ohranjanja bogate gasilske
dediščine. Poleg vsesplošne predanosti gasilstvu je poznavalsko sooblikoval statut prostovoljnih
gasilskih društev in gasilske zveze Ribnica, pomemben pa je tudi njegov doprinos k izdaji Zbornika 60
let GZ Ribnica in 130 let PGD Ribnica.

 

Drugi javni razpis za sofinanciranje obnove fasad 2015

word-priponka Drugi javni razpis za sofinanciranje obnove fasad 2015 – Razpisna dokumentacija

Rekonstrukcija mostiča Jazbina v naselju Grebenje

Občina Ribnica je zaključila postopek prenove mostiča Jazbina, ki se nahaja v neposredni bližini naselja Grebenje in povezuje lokalno cesto s Črnim Potokom v krajevni skupnosti Slemena. Sanacijska dela so bila potrebna, ker je na mostiču, ki premošča strugo manjšega hudourniškega desnega pritoka potoka Črni potok, ob prehodu kamiona prišlo do trajne in resnejše poškodbe z leti že dotrajane konstrukcije iz hrastovega lesa, zaradi česar jo je bilo potrebno nadomestiti z novo, sodobnejšo in varnejšo konstrukcijo iz armiranega betona, ki bo omogočala nemoten prehod tudi težjim vozilom.

Predsednik KS Sveti Gregor pozdravil župana in zbrane

Rekonstrukcijska dela v skupni vrednosti nekaj manj kot 8.500 EUR je za Občino Ribnica izvedlo gradbeno podjetje Gradmetal d. o. o. iz Gornjih Lepovč, ki je bilo izbrano kot najugodnejši izvajalec del.

Franc Modic (KS Sveti Gregor), župan Jože Levstek in Jože Adamič so slavnostno odprli mostič

S prenovo mostišča Jazbina in namestitvijo zaščitne ograje se bistveno izboljšuje varnost prehoda čez strugo občasno hudourniškega potoka Črni potok, ki ob hujših in dolgotrajnejših deževnih padavinah prestopi bregove in v določenem delu preplavi tudi most.

Prebivalci Grebenj in okolice so bili veseli obnovljenega mostu

JAVNA DRAŽBA: Najem nepremičnine na Knafljevem trgu 6

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l in 14/15-ZUUJFO) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)          

  JAVNO DRAŽBO

ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM

Predmet oddaje v najem:
Profitno enosobno stanovanje št. 18 v III. nadstropju stanovanjske stavbe na Knafljevem trgu 6, 1310 Ribnica (ID znak posameznega dela 1625-1-53), neto tlorisna površina stanovanja je 39,15 m2
. Stanovanjska stavba, v kateri se nahaja predmetno stanovanje, je bila zgrajena leta 1975, stanovanje pa je bilo obnovljeno leta 2012. Stanovanje sestavljajo soba, kuhinja, kopalnica, predsoba, balkon in klet. V najem se oddaja neopremljeno.

priponka_pdf Javna dražba za najem KT 6 ST 18

Svečana listina AVP podeljena Matiji Ogrincu


Matija Ogrinc,

prejemnik priznanja Svečana listina Javne agencije RS za varnost prometa (AVP)

V okviru Posveta predstavnikov občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) je potekala v sredo, 14. 10. 2015, v Ljubljani slavnostna podelitev najvišjih priznanj Svečana listina AVP, ki se letno podeljuje najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam za izreden prispevek za večjo varnost v prometu ter prometno-preventivno delovanje in posameznikom za življenjsko delo na področju preventive v cestnem prometu.

Priznanje Svečana listina AVP za leto 2014 je bilo podeljeno 20 posameznikom in organizacijam. Priznanja je podelil direktor javne agencije mag. Igor Velov.

Mag. Igor Velov podelil priznanje Matiji Ogrincu (Foto: Blaž Kovačič)

Prejemnik Svečane listine AVP za leto 2014 je tudi Matija Ogrinc, ki je v Občini Ribnica aktivni član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in predsednik Komisije za prometno varnost Občine Ribnica.

Matija Ogrinc se je s področjem prometne varnosti prvič srečal na začetku sedemdesetih let kot predavatelj cestnoprometnih predpisov. Več let je bil mentor prometne vzgoje šolske mladine in član izpitnih komisij za vozniške izpite. Aktivno je sodeloval pri pripravi in sprejemanju predpisov s področja prometa in prometne varnosti. S svojim bogatim strokovnim znanjem, izkušnjami ter neizmerno voljo je nepogrešljiv pri strokovnem proučevanju prometnih razmer in pri presoji predlogov in ukrepov s področja urejanja prometa tako na območju občine Ribnica kakor tudi na območju občine Sodražica.

Prejemniku visokega priznanja iskreno čestitamo!

VABILO: Proslava ob prazniku Občine Ribnica

Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 3161/1 k.o. Sodražica

JAVNO NAZNANILO

na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) (Uradni list RS, št. 24/06- uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)

 

S tem javnim naznanilom nabitim na oglasno desko Občine Ribnica 16. 10. 2015, se vroči odločba o ukinitvi javnega dobra št. 478-41/2013 z dne 13. 10. 2015.

Vročitev velja za opravljeno po preteku 15 dni od dneva, ko je bilo naznanilo nabito na oglasno desko.

priponka_pdf Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra št. 478-41/2013

 

Župan

Jože Levstek

Klikni za ogled panorame Ribniške doline