Rešeto, julij 2015

priponka_pdf REŠETO, 31. julij 2015, letnik XIX (7,2 MB) »Več

INFOGRAFIKA: Viri financiranja večjih investicij Občine Ribnica

Poročilo o kvaliteti pitnih voda iz lokalnih/vaških vodovodov v občini Ribnica

Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto je opravil v prvi polovici leta 2015 zdravstveni nadzor nad sedmimi vodovodi, ki niso v upravljanju strokovno usposobljenega podjetja. To so vodovodi, s katereimi upravljajo uporabniki.

Mikrobiološka preiskava je pokazala, da imajo
-vodovodi G. D. Podpoljane, Sv. Gregor (omrežje Andol) in Žlebič mikrobiološko USTREZNO vodo.
-vodovodi Gašpinovo, Črnec, Gorenji Lazi in Studenčevka-Sušje mikrobiološko NEUSTREZNO vodo.

Vzorci vode so bili mikrobiološko neustrezni zaradi prisotnosti koliformnih in/ali fekalnih bakterij.

OPOZORILO: Pitna voda na vseh vodovodih ni zdravstveno ustrezna in vodooskrba ni varna. Stalno je prisotna možnost hidričnih epidemij – črevesne bolezni. Zaradi prisotnosti fekalnih in koliformnih bakterij je potrebno vodo pred uporabo obvezno prekuhati.

priponka_pdf  Poročilo o kvaliteti pitnih voda KS

V Ribnici sestanek o povezovanju v gozdarstvu

Strokovnjaki s področja gozdarstva in župana Ribnice ter Sodražice so se pretekli mesec sestali na delavnem sestanku na temo sodelovanja in povezovanja v gozdarstvu, ki ga je gostil Jurij Rudež na svojem posestvu Ugar.

Zasedanje strokovne skupine na temo povezovanja v gozdarstvu je potekalo na posestvu Ugar

Delovni sestanek o povezovanju v gozdarstvu, ki je potekal junija v Ribnici, je na predlog predstavnikov lastnikov gozdov sklical predsednik KGZS Kočevje Franc Prelesnik. Poleg ribniškega in sodraškega župana ter gostitelja Jurija Rudeža so se sestanka udeležili tudi Rajko Štefanič, predsednik Zveze  lastnikov gozdov, Cvetko Zupančič, predsednik KGZS, Janko Debeljak, vodja KGZS OE Kočevje, Jošt Jakša, generalni direktor direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo na MKGP, Damjan Oražem, direktor Zavoda za gozdove RS, dr. Janez Krč, prodekan za gozdarstvo UL, Biotehniška fakulteta, in mag. Tomaž Devjak, Zavod za gozdove RS OE Kočevje.

Glavna tema pogovorov sta bili oblikovanje enotnega zastopstva pri pogovorih z državnimi predstavniki in izboljšanje stanja v gozdarstvu, ki se kaže predvsem v težavi, kako malega lastnika zainteresirati in motivirati, da bo gospodarjenje z gozdom boljše. V Sloveniji je namreč okoli 460 tisoč lastnikov gozdov, vendar številni lastniki v svojem gozdu še niso prepoznali donosnosti, čeprav bi gozdna površina, ki meri več kot 200 ha, lahko preživljala štiri-člansko družino. S takšno površino pa je potrebno dolgoročno in trajnostno gospodariti.

Župan Jože Levstek je na sestanku izpostavil, kako zelo je ribniška dolina že bila povezana z gozdom in lesom ter da si za to znova prizadeva, denimo, s pomočjo Rokodelskega centra Ribnica, gradnjo lesenih javnih objektov, krajinsko arhitekturo, podpiranjem lesne obrti in proizvodnje, turističnimi in sejemskimi prireditvami ter nenazadnje daljinskim ogrevanjem na biomaso.

Novi vozili za patronažno službo ZD dr. Janeza Oražma Ribnica

Občina Ribnica je kot največja soustanoviteljica Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica omogočila slednjemu nakup dveh novih vozil Fiat Panda za zagotavljanje nadaljnjega nemotenega opravljanja patronažne službe na območju občine Ribnica.

Ribniški župan Jože Levstek, direktorica ZD Ribnica Lidija Šmalc, dr. med., ribniški dekan mag. Anton Berčan in patronažne sestre ob prerezu traku

 

Z nakupom dveh novih službenih avtomobilov v skupni višini nekaj manj kot 18.000 evrov želi Občina Ribnica urediti in izboljšati kakovost dela in storitev patronažne službe na območju občine Ribnica. S tem se je odzvala na vedno večje obremenitve zdravstvenih domov z novimi nalogami in pristojnostmi, ki jih zdravstvu nalagajo državni organi. Nakup službenih vozil pozdravljajo zaposleni v Zdravstvenem domu dr. Janeza Oražma, posebej patronažne medicinske sestre, ki so bile doslej odvisne od prevoza z lastnim osebnim avtomobilom.

Vodstvo, zaposleni v Zdravstvenem domu dr. Janeza Oražma Ribnica, posebej patronažne medicinske sestre se zahvaljujemo občini Ribnica za nakup novih vozil Fiat Panda, ki bodo služili pri nadaljnjem opravljanju patronažne zdravstvene nege na območju občine Ribnica.
– ZD dr. Janeza Oražma Ribnica

Patronažna služba Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica izvaja v sklopu svojih nalog zdravstveno in socialno obravnavo posameznikov, družin in lokalnih skupnosti, nego bolnikov po delovnem nalogu izbranega osebnega zdravnika (lahko tudi nadomestnega zdravnika), obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov in otrok do 3. leta starosti ter prav tako preventivne obiske invalidov, kroničnih bolnikov ter oseb z motnjami v razvoju na njihovem domu, ki so socialno ogroženi.  Dejavnost patronažne službe je sestavni del javnega zdravstva in sodi med storitve osnovnega zdravstvenega zavarovanja.

Direktorica ZD Ribnica, Lidija Šmalc, dr. med., ob prevzemu novih patronažnih vozil

Župan je izpostavil pomembnost patronažne službe

Prireditev je povezovala Maša Karpov

Anja Klavs, Suzana Voštić in Ana Pucelj so dogodek glasbeno obogatile

Rok Blatnik na harmoniki

Obvestilo o zaključenem javnem naročilu za opravljanje prevozov učencev v OŠ za obdobje 2015-2019

Občina Ribnica obvešča,

da je na Portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjav objavila obvestilo o oddaji naročila za »Storitve dnevnega šolskega prevoza na območju Občine Ribnica, ki se izvajajo na okolju prijazen način v šolskih letih 2015/16, 2016/17, 2017/2018 in 2018/2019”.

Obvestilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 15.7.2015, pod številko JN4751/2015.

Obvestilo o zaključenem javnem razpisu

Uporaba prostorov v ŠCR za leto 2015/2016

UPORABNIKI PROSTOROV V ŠPORTNEM CENTRU RIBNICA

 ZADEVA : Priprava urnikov vadbe za sezono 2015/2016

Spoštovani,

Obveščamo vas, da smo pričeli s pripravo urnikov vadbe v ŠCR za sezono 2015/2016.

Prosimo, da pozorno preberete in izpolnite obrazce z vašimi predlogi. V primeru da imate več selekcij lahko naredite kopije, nujno pa je potrebno opredeliti vsako vadbeno skupino posebej.

Napišite  obvezno tudi datum pričetka in konca uporabe prostorov v ŠCR.

Prednostna uporaba je določena v skladu s sprejetim Pravilnikom o uporabi javne športne infrastrukture v občini Ribnica, ki je objavljen na občinski spletni strani.

Usklajeni urnik vadbe, bo pričel veljati v ponedeljek, 28. septembra 2015.

Prosimo, da izjavo in izpolnjene obrazce vrnete najkasneje do vključno ponedeljka, 24. avgusta 2015, na vložišče Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. Prednost pri oblikovanju urnika bodo imele pravilno izpolnjene in pravočasno prispele vloge.

Za informacije sem vam na razpolago na mail sc.ribnica@telemach.net ali GSM 041 680 874.

Sašo Hribar

 

word-priponka Izjava in obrazec za prijavo urnika vadbe

 

 

Poziv k podajanju predlogov za imenovanje predstavnikov Občine Ribnica v svet javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ribnica

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva k podajanju predlogov za imenovanje 3 predstavnikov Občine Ribnica v svet javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ribnica.
Predloge posredujte najkasneje do 4.9.2015 na naslov Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica s pripisom »svet javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Ribnica«.

Poziv Svet vrtca

Soglasje za imenovanje Svet vrtca

Obvestilo o prenosu dela parc. št. 3423/2 k.o. Prigorica iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf Obvestilo parc. št. 3423/2 k.o. Prigorica

Obvestilo o prenosu parc. št. 924/6 k.o. Podpoljane iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf Obvestilo o prenosu parc. št. 924/6 k.o. Podpoljane iz javnega dobra v last Občine Ribnica

Klikni za ogled panorame Ribniške doline