Razpisna dokumentacija za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2015

Razpisna dokumentacija

za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo

malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2015

Javni razpis za sofinanciranje projektov obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Ribnice za leto 2015

priponka_pdf Razpisna dokumentacija

V središču Ribnice nameščene nove klopi

Občina Ribnica in Lions klub Ribnica sta v juniju mestno središče Ribnice opremila z desetimi novimi klopmi iz lesa in koši za odpadke. Slednje je oblikovala arhitektka Mateja Dekleva, izdelali pa so jih dijaki lesarske smeri na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje.

Klopce v Ribnici vabijo na počitek


Za prijaznejšo okolico najbolj obiskanih točk v mestu sta Občina Ribnica in Lions Klub Ribnica poskrbela v junijskih tednih, ko so se eno za drugo začele pojavljati tako rekoč domače lesene klopi in mini ekološki otoki. Slednjim je svojo oblikovno podobo dala arhitektka in oblikovalka Mateja Dekleva. Pobudo za postavitev klopi je izrazil ribniški Lions Klub, ki je za izdelavo osmih klopi pridobil donatorje, to je družbo Riko Ekos iz Loškega Potoka, družbo Riko KOR in Posestvo Ugar iz Ribnice. Dve Klopci pred Miklovo hišo pa sta tipski in kupljeni pri mariborskem proizvajalcu.

Skupaj deset estetsko izdelanih košev za odpadke, ki so nastali pod rokami dijakov Gimnazije in srednje šole Kočevje, smer lesarstvo, je zagotovila Občina Ribnica. V dogovoru z županom Jožetom Levstkom sta Občina Ribnica in Komunala Ribnica poskrbeli za postavitev klopi na javnih površinah, ureditev podlage in okolice ter zagotovili pripadajoče koše za ločevanje odpadkov. Humanitarna organizacija Lions klub Ribnica, ki ji predseduje Olga Tanko, je organizirala tudi javno predstavitev oz. pohod od klopce do klopce, ki jo je vodila članica Mirjam Trdan, udeležili pa so se je posebej množično varovanci doma starejših občanov in občank Ribnica ter spremljevalke iz medgeneracijskega društva za kakovostno starost, kar je odraz lionistične skrbi za starejše in invalide.

Odlični začetni odzivi nad novo pridobitvijo so jasen signal, da se Ribnica z gotovostjo razvija v mesto, ki je vse bolj prijazno svojim občanom in občankam, še prav posebej pa starejšim in družinam, ki so doslej pogrešali drobne oaze počitka.

Poziv k podajanju predlogov za podelitev priznanj in nagrad občine Ribnica za leto 2015

Na podlagi 12. člena Odloka o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ribnica Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja objavlja

POZIV K PODAJANJU PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE RIBNICA ZA LETO 2015

Poziv Občinske nagrade in priznanja

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe parc. št. 760 in del parc. št. 761 k.o. Ribnica

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v povezavi s tretjo alinejo 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-G, 50/14, 90/14 –ZDU-1l in 14/15-ZUUJFO), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 Občina Ribnica namerava nepremično premoženje oddati v najem po metodi sklenitve neposredne pogodbe.

Predmet  najema sta del parc. št. 760 v izmeri 7200 m2 in del parc. št. 761 v izmeri 780 m2, obe k.o. 1625 – Ribnica.

Neposredna pogodba se sklene po preteku 15 dni od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

 

VABILO: Slavnostna akademija ob dnevu državnosti

Vabimo vas, da se ob 24. obletnici osamosvojitve Slovenije udeležite osrednje prireditve v počastitev

DNEVA DRŽAVNOSTI, ki bo  v petek, 19. junija, ob 20. uri v cerkvi sv. Štefana v Ribnici.

Pred slavnostno akademijo bo ob 19. uri v cerkvi maša za domovino.

Zaključek slovesnosti bo obogaten s koncertom Ribniškega pihalnega orkestra pred cerkvijo.

Slavnostna govornica bo gospa dr. Rosvita Pesek.

Program DAN DRŽAVNOSTI

Gradivo za 3. sejo Občinskega sveta Občine Ribnica

V sklopu priprav na

3.  redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  18.6.2015,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 objavljamo sejno gradivo, ki je dosegljivo na spodnji povezavi.

Gradivo: 3. seja Občinskega Sveta Občine Ribnica

Namere o sklenitvi neposredne pogodbe

word-priponka Namera parc. št. 1508/9 k.o. Gorenja vas

word-priponka Namera parc. št. 1508/53 k.o. Gorenja vas, parc. št. 715/2 k.o. Gorenja vas

word-priponka Namera 2470/5 k.o. Gorenja vas, 2487/2 k.o. Gorenja vas, 2487/3 k.o. Gorenja vas

word-priponka Namera 1670/5 k.o. Velike Poljane

Župan imenoval podžupana občine Ribnica

V začetku junija je župan Jože Levstek imenoval novega podžupana občine Ribnica. To je postal član občinskega sveta Občine Ribnica Domen Češarek (SDS), ki bo funkcijo podžupana opravljal nepoklicno.

Novi podžupan občine Ribnica Domen Češarek
in župan Jože Levstek

 

Triindvajsetletni Domen Češarek je predstavnik mlade generacije Ribničanov, ki razume izzive sodobnega časa in se je pripravljen z njimi spoprijeti. Med mladimi je znan predvsem po svoji vlogi kot predsednik dolenjevaškega Mladinskega društva Okameneli svatje, kjer si je pridobil bogate izkušnje za delo z ljudmi in se močno vpel v življenje lokalne skupnosti. Bodoči magister gozdarstva je tako postal najmlajši ribniški podžupan doslej, ki pa sprejema nove naloge samozavestno in odgovorno. Poleg nadaljnjega dela z mladimi, ki ga je nedavno nadgradil tudi s prevzemom vodenja Sosveta mladih, bo svojo pozornost namenjal tesnemu stiku s krajevnimi skupnostmi. Tako kot je delal do sedaj, namerava delati tudi v prihodnje, vestno, zavzeto, odgovorno in timsko.

Župan Jože Levstek je novemu podžupanu iskreno čestital za imenovanje ter mu zaželel veliko uspeha pri težkem in odgovornem delu.

Sklep o imenovanju podžupana

Podpisali pogodbo o sodelovanju z OOZ Ribnica

Občine Ribnica, Sodražica in Loški Potok podpisale z Območno obrtno-podjetniško zbornico Ribnica pogodbo o sodelovanju

Spodbujanje podjetništva se bo na Ribniškem nadaljevalo. Kot že pretekla leta,bodo do storitev Območno obrtno-podjetniške zbornice Ribnica upravičeni tudi občani in občanke, društva ter podjetja, ki niso člani omenjene zbornice. Sklenitev pogodbe o sodelovanju občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok z Območno obrtno-podjetniško zbornico Ribnica, ki so jo 1. junija podpisali župani in predsednik OOZ Ribnica Franc Lesar, pomeni ohranjanje podpore lokalnemu gospodarstvu in zagotavljanje prostega dostopa do strokovne pomoči ter izobraževalnih programov za fizične in pravne osebe, ki sicer nimajo urejenega članstva v OOZ Ribnica.

Jože Tanko, Jože Levstek, Ivan Benčina, Blaž Milavec in Franc Lesar ob podpisu pogodbe

Jože Tanko, Jože Levstek, Ivan Benčina, Blaž Milavec in Franc Lesar ob podpisu pogodbe

Predvsem začetki podjetniške poti so lahko težki. Zato nasvete in pomoč iščejo največkrat mlada podjetja, katerim je sporazum med občinami in OOZ tudi primarno namenjen.Največ bo za izvedbo dogovorjenih storitev namenila ribniška občina, ki je hkrati tudi pobudnica sodelovanja in bo iz proračuna zagotovila 5000 EUR z DDV.

Ribniški župan Jože Levstek je ob podpisu pogodbe izpostavil, da sklenjen sporazum prinaša prednosti tudi za občane in občanke, katerim med drugim omogoča svetovanje in informiranje o postopku odpiranja obrti, udeležbo v šoli podjetništva, pomaga pri pridobivanju EU-sredstev in svetovanje v sorodnih zadevah. Hkrati se bodo nadaljevale tudi dejavnosti, ki zadevajo delo društev. Tako bo Območno obrtno-podjetniška zbornica Ribnica, denimo, organizirala tečaj o letni davčni napovedi, ki jo morajo oddati vsa društva. Velik poudarek je poleg tega namenjen tesnemu sodelovanju Zbornice z Občino in sporazumnemu iskanju rešitev, ki se bodo poleg ostalega odrazile v sodelovanju pri projektih, sprejemanju odlokov in pravilnikov, prostorskemu načrtovanju obrtno-industrijskih con ter drugih vprašanjih.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline