Rešeto, maj 2015

priponka_pdf REŠETO, 29. maj 2015, letnik XIX (7,5 MB) »Več

Namera o ustanovitvi stavbne pravice del parc. št. 284/4 k.o. Ribnica

priponka_pdf Namera o ustanovitvi stavbne pravice

Letna poročila javnih zavodov

LETNO POROČILO ZD RIBNICA 2014

LETNO POROČILO VRTEC 2014

LETNO POROČILO RCR 2014

LETNO POROČILO OŠ RIBNICA 2014

LETNO POROČILO MIKLOVA HIŠA 2014

LETNO POROČILO LEKARNA RIBNICA 2014

LETNO POROČILO GLASBENA ŠOLA 2014

Računovodski izkazi Glasbena šola

Računovodski izkazi ZD Ribnica

Računovodski izkazi RCR

Računovodski izkazi Miklova hiša

Računovodski izkazi Lekarna

Računovodski izkazi Vrtec Ribnica

Računovodski izkazi Osnovna šola

Letno poročilo Hydrovoda

LETNO POROČILO Hydrovod d.o.o. – 2014

IPI 2014 – Hydrovod – Ajpes

BS 2014 Hydrovod – Ajpes

Letno poročilo Komunale Ribnica

Letno poročilo Komunala Ribnica za 2014

IZKAZ POSLOVNEGA IZDIDA 2014 KOMUNALA – AJPES

BILANCA STANJA 2014 KOMUNALA -AJPES

Vabilo na predstavitev novega turističnega produkta

Številka: SK-30/2015

Datum: 20. 5. 2015

Vsem ponudnikom v turistični dejavnosti

 

Vabilo na predstavitev novega turističnega produkta

Turistična destinacija Dolenjska, Bela krajina in Kočevsko-ribniško svojim gostom nudi številne naravne in kulturne privlačnosti, katere ponudniki dnevno bogatijo s svojimi storitvami in izdelki. Resnično najlepših in najbolj avtentičnih doživetij so turisti deležni ravno pri ponudnikih, ki goste z veliko mero ljubezni sprejmejo medse.

Z namenom krepitve teh doživetij, ponudnike, ki nudijo storitve in izdelke za turiste (gostinstvo, rekreativne dejavnosti, turistične nastanitve, domača obrt, kulturna in naravna dediščina…) smo osnovali nov turistični produkt »Destinacijska kartica ugodnosti«.

Vabimo vas, da se udeležite predstavitve produkta, ki bo:

  • v sredo, 27. maja 2015 ob 18. uri v predavalnici Dolenjskega muzeja, Muzejska ulica 7, Novo mesto;
  • v četrtek, 28. maja 2015 ob 18. uri na Kalski domačiji, Štrekljevec 10, Semič;
  • v ponedeljek, 1. junija 2015 ob 18. uri v Deželi kozolcev, Šentrupert 33, Šentrupert;
  • v torek, 2. junija 2015 ob 18. uri v prostorih Turističnega kompleksa Jezero, Trdnjava 3, Kočevje;
  • v četrtek, 4. junija 2015 ob 18. uri v Kulturni dvorani Šmarjeta, Šmarjeta 33, Šmarješke Toplice;
  • v petek, 5. junija 2015 ob 18. uri na Gostišče Koren, Dolga vas 5, Žužemberk.

 

Vljudno vabljeni, da se udeležite dogodka, ki vam časovno in lokacijsko najbolj ustreza.

 

Vljudno vabljeni!

 

 

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Franci Bratkovič, direktor

 

Izjava o reorganizaciji NMP in NZV

Dne, 20. maja 2015, smo se sestali ustanovitelji Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica in direktorica zavoda in se seznanili s predlogom nove organizacije Nujne medicinske pomoči (NMP) in Neprekinjenega zdravstvenega varstva (NZV).

Ugotavljamo, da nova organizacija na našem področju bistveno slabše organizira NMP in NZV, saj iz dosedanje neprekinjene 24-urne dostopnosti do zdravnika, dostopnost zmanjšuje na 8-urno dostopnost v času praznikov in dela prostih dni, med tednom pa do 24. ure, zato se z novo organizacijo NMP ne strinjamo.

 

Ustanovitelji Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica

Občina Ribnica, Jože Levstek

Občina Loški Potok, Ivan Benčina

Občina Sodražica, Blaž Milavec

Občina Velike Lašče, Anton Zakrajšek

 

Direktorica ZD dr. Janeza Oražma Ribnica, Lidija Šmalc, dr. med.

 

 

Nova brezplačna parkirna mesta v Ribnici

Središče mesta Ribnica je bogatejše za dodatnih 17 brezplačnih parkirnih mest, ki so del načrtovane širitve mreže javnih parkirišč v mestnem jedru in dopolnjujejo obstoječe kapacitete.

Avtomobilski vozniki bodo odslej potratili manj časa z iskanjem parkirišča. Občina Ribnica je z izgradnjo novih parkirnih mest namreč povečala kapaciteto odstavnih površin v neposredni bližini javnih ustanov in mestnega jedra Ribnice. Od sredine maja je tako na voljo dodatnih 17 javnih ter brezplačnih parkirnih mest, ki potekajo vzdolž Ljubljanske ceste in mejijo na hrbtno stran policijske postaje.

Razširitev parkirnih mest v tem delu mesta je strokovno podkrepila tudi nedavno objavljena prometna študija družbe za projektiranje, razvoj in inženiring Appia, ki jo je izdelalo na naročilo Občine Ribnica. Študija med drugim preigrava scenarije ureditve prometa skozi mestno jedro na Škrabčevem trgu, za katerega predlaga uveljavitev enosmernega prometa. Favorizira različico, po kateri bi potekal enosmerni promet iz smeri Šeškove proti Kolodvorski ulici (iz Kočevja proti Ljubljani), kar bi imelo najmanjši vpliv na potovalni čas avtobusov in bi omogočalo dodatna parkirna mesta vzdolž cestišča, poleg tega pa bi to zahtevalo tudi najmanj posegov v cestno infrastrukturo.

Izgradnja parkirnih mest na Ljubljanski cesti razširja mrežo obstoječe parkirne infrastrukture, ki obsega v ožjem mestnem jedru okoli 240 parkirnih enot. V naslednjem obdobju se bo razširitev predvidoma odrazila predvsem na zmanjšanju zasedenosti parkirišč pred centralnimi javnimi ustanovami kot sta Upravna enota Ribnica in Občina Ribnica, kjer je bila zasedenost domala 100 odstotna.

Za investicijo v izgradnjo novih parkirišč je Občina Ribnica namenila 39.000 evrov z DDV. Izvedbo gradbenih je prevzelo podjetje Gradmetal d. o. o. iz Gorenjih Lepovč, Ribnica. Zaradi zmanjševanja proračunskih sredstev z naslova državnega financiranja občin, je letošnje nadaljevanje izgradnje novih javnih in brezplačnih parkirnih površin še negotovo, saj je močno odvisno od razpoložljivih finančnih virov.

Projektna naloga: Strategija in operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ribnica

Občina Ribnica in Javno komunalno podjetje komunala Ribnica d. o. o. sta izdelali projektno nalogo, ki je osnova za Strategijo in operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ribnica. Naloga ponuja podrobne smernice za izdelavo Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje celotne občine Ribnica in s tem zmanjševanje onesnaževanja tako površinskih kot podzemnih voda in podtalnice, posledično pa tudi vodotokov, katerih zaledje je območje občine.

OPO__000

OPO__001

OPO__OV_1-10

OPO__OV_11-25

Občani in občanke lahko svoje morebitne predloge, pripombe in mnenja pošljejo vodji projekta Alojzu Pahuljetu na Občini Ribnica, Oddelek za okolje in prostor, na njegov elektronski poštni naslov alojz.pahulje@ribnica.si.

Javna dražba nepremičnin

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2014, ki ga je na svoji 19. redni seji 30. januarja 2014 sprejel Občinski svet Občine Ribnica javno dražbo za prodajo nepremičnin.

DRAŽBA JUNIJ 2015

Klikni za ogled panorame Ribniške doline