Rešeto, november 2014

priponka_pdf REŠETO, 28. november 2014, letnik XVIII (13,9 MB) »Več

V Ribnici postavljen sistem COPS@road za povečanje varnosti na križišču ob novem vrtcu

Ribnica, 21. november 2014 – Danes je v občini Ribnica potekala simbolična otvoritev postavitve opozorilnega sistema COPS@road na križišču Majnikove ulice in ulice Ob železnici. Z njim je občina Ribnica v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Aktivna signalizacija Korun, opremila nevarno križišče ob novem vrtcu, kjer je v preteklosti prihajalo do nadpovprečno velikega števila prometnih nesreč. Gre za postavitev enega izmed prvih tovrstnih sistemov, ki v nepreglednih križiščih opozarjajo na povečano nevarnost trka v realnem času. Kot je poudaril župan občine Ribnica Jože Levstek, bo postavitev sistema prispevala k večji pozornosti voznikov in posledično k povečani varnosti. »Več

Obvestilo o objavi javnega naročila – čiščenje poslovnih prostorov Občine Ribnica

Datum:  7. 11. 2014

Občina Ribnica obvešča, da je na Portalu za javna naročila dne 7. 11. 2014 pod številko NMV4859/2014 objavila javno naročilo male vrednosti  storitve čiščenja poslovnih prostorov v lasti Občine Ribnica.

Vsi pogoji in dokumentacija je na razpolago na Portalu za javna naročila:

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=45179&nar=MV

 

Občina Ribnica

Energetska sanacija zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica

ZD Ribnica

ZD Ribnica

Občina Ribnica je kot ustanoviteljica zdravstvenega doma na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo zdravstvenih domov ter ustrezne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti zdravstvenega doma v skladu s predpisi. Na tej osnovi in glede na ugotovitve obstoječega stanja prostorov v stavbi ZD dr. Janeza Oražma Ribnica je občina Ribnica izvedla investicijo, ki je v skladu s prijavljeno vlogo predvidevala sanacijo ogrevalnega sistema ter zunanjega ovoja objekta, in je s tem v skladu z energetskimi in ostalimi predpisi zagotovila ustrezne prostorske pogoje za izvajanje celovite zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Podrobneje v spodnjem dokumentu. »Več

Vrtec Ribnica II. faza

V mesecu avgustu 2014 je bila zaključena izgradnja II. faze novega vrtca v Ribnici, s čimer se je tudi funkcionalno zaključila izgradnja celotnega vrtca. Celoten objekt vrtca je bil namreč zasnovan tako, da je omogočal gradnjo v dveh fazah, pri čemer je I. faza zajemala izgradnjo upravno gospodarskega objekta in objekta za otroke z 10 oddelki ter II. fazo, ki je zajemala izgradnjo 10 oddelkov. Z izvedbo II. faze se zagotavlja varstvo za 180 predšolskih otrok, ki so v nove prostore vrtca vstopili s prvim septembrom 2014. »Več

Obvestilo o prenosu parcel št. 2470/5, 2487/2 in 2487/3 vse k.o. Gorenja vas iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf Obvestilo

1. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900- 14/2014

Datum:  29.10.2014

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v torek,  4.11.2014,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

 

Dnevni red:

  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
  2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
  3. Imenovanje  komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve  mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana
  4. Poročilo komisije in potrditev mandatov članov sveta
  5. Poročilo komisije in potrditev mandata župana
  6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Opozorilo: novoizvoljeni člani sveta in novoizvoljeni župan se pred pričetkom seje izkažejo s potrdilom občinske volilne komisije o izvolitvi in osebnim dokumentom. Občinska uprava bo ob vstopanju v sejno sobo ugotavljala istovetnost oseb s potrdilom o izvolitvi!

 

Priloga:

-Poročilo Občinske volilne komisije

-(glej spletni naslov):   Statut Občine Ribnica: http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=e3b6a4fb-525b-47ba-858c-f2650c8ed9f1  in  Poslovnik občinskega sveta: http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=834c9564-bdfd-4fcf-8a91-c048449d5dfb .

 Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

 

Vabljeni

–       Občinski svetniki

–       Občinska volilna komisija

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline