Rešeto, oktober 2014

priponka_pdf REŠETO, 30. oktober 2014, letnik XVIII (11,0 MB) »Več

Praznik Občine Ribnica

Ribnica, 22. 10. 2014

župan Jože Levstek

Na slavnostni seji ob prazniku občine je župan prisotne nagovoril z besedami:

23. oktobra 1492 je cesar Friderik III. izdal patent, v katerem je dovolil trgovanje z izdelki, ki jih Ribničani sami naredijo ali pridelajo. Ta dogodek, umeščen v prvo tretjino naše pisane zgodovine, je bistveno vplival na življenje vseh Ribničanov. Zato na ta dan praznujemo naš občinski praznik.

Že tisočletja prebivamo na tem lepem koščku sveta in v tem času se nam je zgodilo veliko dobrih pa tudi slabih stvari. V 1. stoletju pred našim štetjem smo gostili Rimljane. Potem smo v tisočletju miru postavili naša naselja in število prebivalcev je rastlo. Dokumentirani zapisi se pojavljajo od leta 1100 in od takrat beležimo pestro zgodovino. Zgodovina pa je učiteljica življenja in Ribničani smo dobri učenci.

Izredno cenimo znanje, ki ima v Ribnici enako dolgo tradicijo kot  suha roba. Že v drugi polovici 14. stoletja  smo imeli prvo in tako tudi najstarejšo gimnazijo na Kranjskem. Kvaliteto šole je najlepše dokumentiral znani nemški kronist Burkhard , ki je l. 1407 prišel  kar za sedem let študirat v Ribnico in zapisal, da se je toliko naučil, da bi lahko stopil naravnost na dunajsko univerzo. »Več

Energetska sanacija OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica – zaključek investicije

Ribnica, 15.10.2014

word-priponkaEnergetska sanacija OŠ Ribnica – zaključek investicije

Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem

priponka_pdf Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem

priponka_pdf Vloga za prijavo na razpis

 

Namera o ustanovitvi služnostne pravice parc. št. 402/0 k.o. Dolenja vas

V skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Ribnica objavlja

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

 na parc. št. 402/0 k.o. 1629-Dolenja vas za prekop zemljišča in postavitev omarice za potrebe omrežja Telemach.

 Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 9.10.2014.

10. oktober – Svetovni dan duševnega zdravja

priponka_pdf Izjava za javnost – Živeti s shizofrenijo

 

Namera o ustanovitvi služnostne pravice(parc. št. 3249/30 k.o. Prigorica – parc. št. 3249/179 k.o. Prigorica)

V skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Ribnica objavlja

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

na parc. št. 3249/30 k.o. 1627-Prigorica za izgradnjo in vzdrževanje zajemnega objekta in dovodne cevi do parc. št. 3249/179 k.o. 1627-Prigorica.

 Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 7.10.2014.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (peskokop Prigorica)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v povezavi s peto alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-G in 50/14) dne 2.10.2014, objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Občina Ribnica namerava nepremično premoženje oddati v najem po metodi sklenitve neposredne pogodbe.

Predmet najema so parc. št. 3313/2, 3314/2, 3315/2, 3319, 3321, 3327, 3328, 3323/18, 3325, 3323/16, 3323/17, 3323/15 in 3323/14, vse k.o. 1627 – Prigorica, v skupni izmeri 2 ha 98 a 23 m2 (peskokop Prigorica).

Neposredna pogodba se sklene v 15 dneh od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

Prometna študija območja mesta Ribnica

Občina Ribnica poziva vso zainteresirano strokovno javnost in občane, da na spodaj objavljeno prometno študijo za območje mesta Ribnica, na uradni elektronski naslov Občine Ribnica: obcina@ribnica.si, posredujejo svoje pripombe in predloge.

priponka_pdf PROMETNA ŠTUDIJA OBMOČJA MESTA RIBNICA – Prometni model

priponka_pdf PROMETNA ŠTUDIJA OBMOČJA MESTA RIBNICA – Analize ostalih vrst prometa

priponka_pdf PROMETNA ŠTUDIJA OBMOČJA MESTA RIBNICA – Mikroskopsko modeliranje

Klikni za ogled panorame Ribniške doline