Rešeto, november 2013

priponka_pdf REŠETO, 29. november 2013, letnik XVII (11,3 MB) »Več

Podaljšanje roka za zbiranje podpisov za umik predloga zakona o davku na nepremičnine

VSEM OBČINAM

Spoštovane, spoštovani,

Obveščamo vas, da se rok za zbiranje podpisov Skupnega poziva za umik predloga zakona o davku na nepremičnine podaljša do prihodnjega ponedeljka, 18. novembra 2013! Za podaljšanje roka smo se odločili na podlagi pričakovanega veta Državnega sveta RS in ponovnega odločanja v DZ RS.

Ob tem se vam iskreno zahvaljujemo za trud in vaše delo za že zbrane podpise in prosimo za sodelovanje še v naprej.

Do sedaj smo samo na SOS prejeli čez 3.000 podpisov, ki smo jih že oddali in dodatni 2.500, kolikor smo jih do sedaj prejeli, to je skupaj 5.500 podpisov v 4 dneh! Podpise smo sočasno z ostalimi skupinami (SLS, OZS, KZ, ZOS,…) predali v DZ RS. Več kot 58.000 je vseh, ki so z imenom in priimkom podpisali eno ali drugo peticijo.

SKUPNI POZIV ZA UMIK PREDLOGA ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE

Skladno s sklepom nujne izredne razširjene seje predsedstva SOS, ki je bila 6.11.2013 smo predlagali peticijo SKUPNI POZIV ZA UMIK PREDLOGA ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE: podpisniki peticije zahtevamo takojšnji umik Predloga zakona o davku na nepremičnine ter pričetek resnih in na spoštovanju in demokratičnih standardih temelječih usklajevanj rešitev evropsko primerljivega Zakona o davku na nepremičnine v Sloveniji.

priponka_pdf Obrazec proti davku na nepremičnine

 

Vzpostavili smo tudi spletno mesto za oddajo podpisa peticije.

ROK ZA ZBIRANJE PODPISOV JE 18.11.2013.

Vrednost nepremičnin fizičnih in pravnih oseb se lahko preveri preko http://www.e-prostor.gov.si/.

 

S spoštovanjem,

Sekretariat

Skupnost občin Slovenije

Partizanska 1, 2000 Maribor

tel. 02 234 15 00

faks 02 234 15 03

info@skupnostobcin.si

www.skupnostobcin.si

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (parc. št. 1435/8 k.o. Ribnica)

V skladu s  56. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) Občina Ribnica objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Občina Ribnica namerava na parc. št. 1435/8 k.o. 1625 – Ribnica ustanoviti stavbno pravico za izvedbo slepega zidu. Stavbna pravica bo ustanovljena  po metodi neposredne pogodbe.

 Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 8.11.2013.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline