Rešeto, april 2013

priponka_pdf REŠETO, 30. april 2013, letnik XVII (11,0 MB) »Več

Gradnja Vrtca Ribnica II. faza – podpis pogodbe

Ribnica, 23. 4. 2013

V prostorih novega Vrtca v Ribnici sta župan Občine Ribnica g. Jože Levstek in direktor podjetja RIKO d.o.o. g. Janez Škrabec podpisala pogodbo o izgradnji II. faze Vrtca v Ribnici.

 

 

 

 

 

 

 

»Več

Razvoj destinacije jugovzhodne Slovenije – vabilo na delavnico

Razvojni center Novo mesto d.o.o., vabi na delavnico z naslovom Razvoj destinacije JV Slovenije – “S skupnimi idejami do gosta”, ki bo potekala v torek, 23. aprila 2013, ob 18. uri v konferenčni dvorani Rokodelskega centra Ribnica.

priponka_pdf Vabilo

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10,75/12) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2013, ki ga je na svoji 13. redni    seji 20. decembra 2012 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

                                                                                JAVNO DRAŽBO

                                                                    ZA PRODAJO NEPREMIČNIN         

                                                                                                                                   

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica.

2. Predmet prodaje:

a) parc. št. 1702/7 k.o. 1631 – Grčarice, pašnik 5. raz. v izmeri 787 m2

    (parcela za gradnjo z oznako 6)

b) parc. št. 1702/6 k.o. 1631 – Grčarice, pašnik 5. raz. v izmeri 804 m2

    (parcela za gradnjo z oznako 7)

c) parc. št. 1700/7 k.o. 1631 – Grčarice, travnik 5. raz. v izmeri 432 m2 

    parc. št. 1701/3 k.o. 1631 – Grčarice, travnik 5. raz. v izmeri 177 m2

    parc. št. 1702/5 k.o. 1631 – Grčarice, pašnik 5. raz. v izmeri 190 m2

    (parcela za gradnjo z oznako 8)

d) parc. št 1700/8 k.o. 1631 – Grčarice, travnik 5. raz. v izmeri 420 m2

    parc. št. 1701/2 k.o. 1631 – Grčarice, travnik 5. raz. v izmeri 375 m2

    (parcela za gradnjo z oznako 9)

e) parc. št. 1702/4 k.o. 1631 – Grčarice, pašnik 5. raz. v izmeri 895 m2

    (parcela za gradnjo z oznako 12)   

 

f) parc. št. 1528/43 k.o. 1631 – Grčarice, gozd 4. raz. v izmeri 9356 m2

   parc. št. *121 k.o.  1631 – Grčarice, stavbišče v izmeri 343 m2

   (kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 9708 m2) 

 

g) parc. št. 1528/45 k.o. 1631 – Grčarice, gozd 4. raz. v izmeri 6480 m2

    parc. št. 1944/1 k.o. 1631 – Grčarice, dvorišče v izmeri 798 m2

    parc. št. 1945/1 k.o. 1631 – Grčarice, dvorišče v izmeri 1063 m2

    parc. št. 1520/372 k.o. 1631 – Grčarice, neplodno v izmeri 64 m2 in

   neplodno v izmeri 87 m2

    (kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 8492 m2)

 

h) parc. št. 344/1 – k.o. 1627 – Prigorica, travnik 4. raz. v izmeri 1066 m2

 

i) parc. št. 1129/6 – k.o. 1626 – Goriča vas, njiva 2. raz. v izmeri  425 m2

 

j) parc. št. 1441/5 k.o. Ribnica

Celotno besedilo javne dražbe se nahaja v spodnji priponki

priponka_pdf Javna dražba za prodajo nepremičnin

 

 

 

 

     

15. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010

Datum:  10.04.2013

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

15. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  18.4.2013,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

»Več

Letna poročila javnih zavodov in javnih podjetji za leto 2012

priponka_pdf GLASBENA ŠOLA RIBNICA

priponka_pdf HYDROVOD D.O.O.

priponka_pdf JKP Komunala Ribnica d.o.o.

priponka_pdf LEKARNA RIBNICA

priponka_pdf KNJIŽNICA MIKLOVA HIŠA

priponka_pdf OSNOVNA ŠOLA dr. Franceta Prešerna Ribnica

priponka_pdf ROKODELSKI CENTER RIBNICA

priponka_pdf VRTEC RIBNICA

priponka_pdf ZDRAVSTVENI DOM dr. Janeza Oražma Rbnica

 

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline