Rešeto, februar 2013

priponka_pdf REŠETO, 28. februar 2013, letnik XVII (9,4 MB) »Več

Javni razpis – TURIZEM

priponka_pdf Javni razpis turizem 2013

priponka_pdf Razpisna dokumentacija turizem 2013

Javni razpis – KMETIJSTVO

priponka_pdf Javni razpis kmetijstvo 2013

priponka_pdf Razpisna dokumentacija 1, 2 – naložbe 2013

priponka_pdf Razpisna dokumentacija 3 – tehnična podpora 2013

Javni razpis – HUMANITARNE DEJAVNOSTI

priponka_pdf Javni razpis 2013

priponka_pdf Navodilo izpolnjevanje ponudb

priponka_pdf Razpisna dokumentacija 2013

word-priponka Razpisna dokumentacija 2013

Javni razpis – ŠPORT

priponka_pdf Navodilo izpolnjevanje ponudb

priponka_pdf Razpisna dokumentacija 2013

word-priponka Razpisna dokumentacija 2013

priponka_pdf Pravilnik

Javni razpis – LJUBITELJSKA KULTURA

priponka_pdf Razpis ljubiteljska kultura 2013

priponka_pdf Razpisna dokumentacija 2013

priponka_pdf Pravilnik

 

 

Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem (stanovanja Škrabčev trg, Knafljev trg)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010 in 75/12) JAVNO DRAŽBO ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM.

Besedilo javne dražbe se nahaja v spodnji priponki.

priponka_pdf Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem

 

 

 

Poročilo o javno zdravstvenem nadzoru vaških vodovodov v občini Ribnica v letu 2012

priponka_pdf Poročilo o javno zdravstvenem nadzoru vaških vodovodov v občini Ribnica v letu 2012

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju

V skladu s  55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12) Občina Ribnica objavlja

 NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV

SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Občina Ribnica namerava na parc. št. 402, 1196 in 5236/1, vse k.o. 1629 – Dolenja vas  ustanoviti stvarno služnost v javno korist za graditev, postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, za dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja ter za odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elektronskega komunikacijskega omrežja. Stvarna služnost bo ustanovljena  po metodi neposredne pogodbe.

 

Služnostna pogodba se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 19.2.2013.

Letni program športa 2013

Na  podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03) in v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 24/00 in 31/00) in 4. členom Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 2/13) je Občinski svet Občine Ribnica na 14. redni seji, 14. 2. 2013, sprejel LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI RIBNICA ZA LETO 2013.

priponka_pdf Letni program športa 2013

Klikni za ogled panorame Ribniške doline