Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za obdobje od 2013-2016 (za občino Ribnica, Sodražica in Loški Potok)

priponka_pdf Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za obdobje 2013-2016

Rešeto, november 2012

priponka_pdf REŠETO, 30. november 2012, letnik XVI (9,6 MB) »Več

Ribnica – predlogi prostorskega razvoja

Občina Ribnica in Galerija Miklova hiša vabita na otvoritev razstave študentskih del študentov 3. letnika študija krajinske arhitekture, ki bo

v torek, 27. novembra 2012,  ob 18.uri v Galeriji Miklova hiša v Ribnici

Študenti 3. letnika študija krajinske arhitekture 2011/2012 predstavljajo svoje predloge za prostorski razvoj Ribnice s podrobnejšimi ureditvami za izbrana ključna območja. Razstavo bo odprl župan Občine Ribnica, predstavitev bo opravila prof. dr. Ana Kučan. Študenti bodo na razpolago za dodatne razlage in za odgovore na vprašanja.

priponka_pdf Vabilo otvoritev razstave; Ribnica – predlogi prostorskega razvoja

Javni natečaj – VODJA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09-Odl. US in 40/12-ZUJF)  in 10. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« (Ur. list RS, št. 5/12, 6/12, 8/12 in Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/12) objavlja Občina Ribnica, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

JAVNI NATEČAJ za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju VODJA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA

Javni natečaj je v celoti dostopen v spodnji priponki

priponka_pdf Javni natečaj – VODJA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA

 

Poročilo o kvaliteti pitnih voda iz lokalnih – vaških vodovodov

Občina Ribnica na podlagi 34. člena Pravilnika o pitni vodi ( Uradni list RS, št. 19/04, 34/04, 26/06, 92/06, 25/09) seznanja vse uporabnike vode, ki se oskrbujejo iz lokalnih – vaških vodovodov, ki so v upravljanju krajvenih skupnosti oziroma skupin občanov v občini Ribnica s poročilom o kvaliteti pitnih voda.

priponka_pdf Poročilo o kvaliteti pitnih voda iz lokalnih – vaških vodovodov za leto 2011

Razstava klekljanih čipk in grbov občin Ribnica, Kočevje, Kostel, Osilnica

OBČINA RIBNICA

in

KLEKLJARSKA SEKCIJA PRI TŠD KOSTEL

 

 

vabita na otvoritev

 

 razstave klekljanih čipk in grbov občin

Ribnica, Kočevje, Kostel in Osilnica,

 

ki bo v torek, 6. novembra 2012, ob 19.00 uri v

Rokodelskem centru Ribnica

 

 

Vabljeni!

 priponka_pdf Vabilo

Klikni za ogled panorame Ribniške doline