Rešeto, oktober 2012

priponka_pdf REŠETO, 29. oktober 2012, letnik XVI (10,4 MB) »Več

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe parc. št. 451/27 k.o. Gorenja vas

V skladu s  40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalni skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011 in 42/12) v povezavi s tretjo alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10 in 75/12)  Občina Ribnica objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 

 Občina Ribnica namerava razpolagati z  nepremičnim premoženjem po metodi sklenitve neposredne pogodbe. Predmet razpolaganja je naslednje stvarno premoženje:

 parc. št. 451/27 gozd v izmeri 20 m2 k.o. 1624 – Gorenja vas.

 Neposredna pogodba se sklene po 15 dneh od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

 

Javna razprava o predlogu novega Pravilnika o sofinanciranju LPŠ v občini Ribnica

Občina Ribnica obvešča, da bo v četrtek 8. novembra 2012, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica,

potekala javna razprava o predlogu novega Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v občini Ribnica.

Javno razpravo bo vodila gospa Vida Mihelčič, dolgoletna poznavalka področja športa in hkrati pripravljalka meril v celoti. Predlog novega pravilnika se nahaja v spodnji priponki.

priponka_pdf Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev LPŠ v občini Ribnica – Predlog

 

 

Poročilo o kvaliteti pitne vode iz lokalnega – vaškega vodovoda Studenčevka – Sušje

Občina Ribnica na podlagi 34. člena Pravilnika o pitni vodi ( Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) seznanja vse uporabnike vodovodnega sistema Studenčevka – Sušje s poročilom o kvaliteti pitne vode za leto 2011.

priponka_pdf Poročilo o kvaliteti pitne vode ( vodovod Studenčevka – Sušje)

PRAZNIK OBČINE RIBNICA 2012

Župan Občine Ribnica vabi na slovesno praznovanje občinskega praznika, ki bo

v ponedeljek, 22. oktobra 2012

 ob 19. uri v Športnem centru Ribnica.

 

Z glasbo rojaka Bojana Adamiča bomo obeležili 100 let rojstva tega znamenitega skladatelja in se v kulturnem programu sprehodili skozi njegovo ustvarjanje.

Na slovesni prireditvi bodo podeljene tudi nagrade in priznanja izbrancem za odličnost pri življenju in delu v javno dobro.

Prijazno vabljeni!

priponka_pdf Vabilo

 

Otvoritev dvigala v OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica

Rinbica, 2.10.2012

župan Jože Levstek, predsednik Društva paraplegikov ljubljanske pokraijne Gregor Gračner in ravnateljica Andreja Modic

Župan Jože Levstek, predsednik Društva paraplegikov ljubljanske pokraijne Gregor Gračner in ravnateljica Andreja Modic

Potreba po izgradnji dvigala v ribniški osnovni šoli se je izkazala že v šolskem letu 1998/99. Vse od takrat se dvigalo pojavlja tudi na seznamih investicij v finančnih načrtih OŠ, a do realizacije tega projekta ni prišlo.

Na ribniški šoli se namreč pouk izvaja kar v treh stavbah, vse so večnadstropne. Na dveh poteka razredni pouk od 1. do 5. razreda, učenci so celo leto v enem razredu. V tretji – kar petnadstropni stavbi (klet, pritličje in tri nadstropja) pa so učenci od 6. do 9. razreda in imajo predmetni pouk. To pomeni, da pouk vsako uro poteka v drugi, namensko za določeno predmetno področje opremljeni učilnici, kar je za kakovost pouka izrednega pomena. Pouk tehnike, računalništva, glasbe, kemije in fizike pa praktično v drugih učilnicah ni mogoč ali pa je zelo okrnjen. »Več

12. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010
Datum: 11.09.2012

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

12. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v torek, 16.10.2012, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

»Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline