Rešeto, avgust 2012

priponka_pdf REŠETO, 31. avgust 2012, letnik XVI (9,0 MB) »Več

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalni skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011 in 42/2012) Občina Ribnica objavlja

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Predmet oddaje v najem:

1. Profitno enosobno stanovanje št. 28 v IV. nadstropju stanovanjskega bloka z naslovom Prijateljev trg 4, Ribnica.

2.  Profitno dvosobno stanovanje št. 13 v III. nadstropju stanovanjskega bloka z naslovom Prijateljev trg 12, Ribnica.

3. Profitno dvosobno stanovanje št. 12 v III. nadstropju stanovanjskega bloka z naslovom Knafljev trg 8, Ribnica.

4. Poslovni prostor, ki ga sestavljata dve pisarni, v II. nadstropju  poslovno stanovanjske stavbe z naslovom Škrabčev trg 40, Ribnica.
Nepremičnine se bodo oddale v najem na podlagi metode javne dražbe. Javna dražba bo razpisana po 15 dneh od objave namere na spletni strani.

 

37. RIBNIŠKI SEJEM SUHE ROBE IN LONČARSTVA

Spoštovani obiskovalke in obiskovalci ribniškega semnja, ljubitelji domače obrti, izdelovalci suhe robe in lončarstva!

Živahno poletje se počasi preliva v barvito jesen. Končuje se čas poletnih počitnic in pestrih Ribniških dni poletja 2012, ki jih bomo zaključili z velikim praznovanjem. Prvo nedeljo v septembru bo 37. Semenj suhe robe in lončarstva ter 13. Rokodelski festival.

Le najrazvitejše države sistematično skrbijo za kulturno dediščino, moč, pamet in srce naroda. Je korenina, globoko povezana z domačo   zemljo, ki nam daje identiteto. V Ribnici se zavedamo svoje odgovornosti, zato skrbno ohranjamo spomin na svojo preteklost, katere   bistveni del sta suha roba in lončarstvo. Inovativni izdelovalci poskrbijo za vedno nove in sodobne oblike. Tako nenehno s preteklostjo plemenitimo sedanjost.

Na ribniškem trgu vas bodo pričakovali izdelovalci ter prodajalci suhe robe, v ostalih ulicah pa še mnogi drugi. Vse, kar omogoča popolno doživetje semanjega dne, vam ponuja Ribnica letošnjega 2. septembra.
Pri nas je vedno prijetno, še posebej na praznični semanji dan, zato ste vsi prav lepo vabljeni v Ribnico!

Jože Levstek,

župan Občine Ribnica

priponka_pdf Program – RIBNIŠKI DNEVI 2012

 

 

 

 

Namera o oddaji stvarnega premoženja v zakup (parc. št. 6174 k.o. Dolenja vas)

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalni skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011) Občina Ribnica objavlja
NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V ZAKUP
Predmet oddaje v zakup:

parc. št. 6174 v izmeri 12287 m2, k.o. 1629 – Dolenja vas.
Nepremičnina se bo oddala v zakup na podlagi ponudbe za zakup kmetijskega zemljišča skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 71/2011-UPB2).

 

Velika nevarnost požarov v naravi

Od 15. avgusta 2012 je po vsej državi razglašena požarna ogroženost naravnega okolja

 

Na podlagi 4. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 4/2006),
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

R A Z G L A Š A

zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 15. avgusta 2012 na območju občin
Koper, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina,
Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče –
Vogrsko in Šempeter – Vrtojba
in

veliko požarno ogroženost naravnega okolja v vseh ostalih občinah v Republiki Sloveniji.

Prepoved kurjenja, sežiganja ali uporabe odprtega ognja, puščanje ali odmetavanje gorečih ali
drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, ki že velja v zgoraj navedenih občinah, je
od 15. avgusta 2012 pa do preklica razširjena na območje celotne države.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpektorat RS za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano ter Policija bodo v času razglašene požarne ogroženosti naravnega okolja
izvajale poostren nadzor.

Projekt ob 100. obletnici rojstva Bojana Adamiča

Družina Bojana Adamiča in ribniški župan ob spominskem obeležju na rojstni hiši skladatelja

9. avgusta 2012, je v prostorih Občine Ribnica, ob 100. obletnici rojstva skladatelja Bojana Adamiča, potekala novinarska konferenca.
Družina pokojnega priznanega slovenskega skladatelja, na katerega smo ponosni tudi v Ribnici, je pripravila projekt, katerega namen je predstavitev skladateljevega živjenja in dela. Projekt je podrobneje predstavila skladateljeva hčerka gospa Alenka Adamič.
Na spletni strani www.bojan-adamic.si lahko preberete več o samem projektu, kakor tudi o življenju in delu skladatelja.
Skozi celo leto 2012, se bo tako odvil niz prireditev, na katerih se številni orkestri in posamezniki spominjajo in poklanjajo Bojanu Adamiču.
V Ribnici se bomo skladatelju poklonili 22. oktobra 2012, ob 19. uri in sicer na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku, ki ga bo tokrat obogatila glasba rojaka Bojana Adamiča.

Prijateljsko srečanje med občinama Ribnica in Arcevia

V petek, 3. 8. 2012, smo v okviru srečanj s pobrateno občino Arcevio na tri-dnevnem obisku gostili   prijatelje iz Italije. Ekipa nogometašev in skupina glasbenikov je Ribnico obiskala pod vodstvom bivšega župan občine Arcevia in častnega občana občine Ribnica, gospoda Silvia Purgatorija. V dneh gostovanja so sooblikovali kulturno in športno dogajanje v občini.

Pop rock zasedba Donut Cross nas je s hiti šestdesetih let navduševala 3. avgusta,  v sklopu Grajskih večerov 2012. Njihov odprt in ustvarjalen nastop je navdušil obiskovalce. Dan pozneje se je med gostujočo ekipo Arcevie in domačo ekipo Športnega društva Extrem v Športnem centru odvila  mednarodna prijateljska tekma v malem nogometu. Gostje so nedvomno dokazali, da jim športnega duha ne manjka.

Kot gostitelji smo poskrbeli, da so si naši gostje ogledali kulturne in arhitekturne znamenitosti našega kraja in se pobližje seznanili s suhorobarstvom in lončarstvom.  Obisk Hrovače in ogled Škrabčeve domačije je bi tako rekoč neizbežen. Čebelarstvo Kojek  je poskrbelo za predstavitev in pokušino medenih izdelkov. Sledil

je ogled Plečnikovih zvonikov v cerkvi Sv. Štefana in obisk Rokodelskega centra. Goste je toplo sprejel tudi lončar Jakob Nosan in jim v spomin poklonil lončene piščali.

Za zaključek druženja so poskrbeli člani ribiške družine Ribnica in športnega društva Pristava iz Prigorice. Prijetno druženje se je zaključilo v sproščenem vzdušju pri Ribiškem domu v Zalužju, s še eno prijateljsko nogometno tekmo med ekipo Arcevie in Športnim društvom Pristava iz Prigorice.

 

Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k temu, da so se naši gostje iz Italije med nami dobro počutili.

 

 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju občine Ribnica

Na podlagi 34.a. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – Skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) in 32. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) župan Občine Ribnica s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi

»Več

Oblikovanje mrež javnih in zasebnih naročnikov – razpis EK

V spodnjih priponkah najdete informacijo o razpisu, ki ga je objavila EK in se nanaša na Oblikovanje mrež javnih in zasebnih naročnikov, da se tako premostijo ovire, pri prodoru eko inovacij na trg. Ključne naloge mrež bodo:

 • oblikovanje skupin kupcev, ki so pripravljeni pripraviti naročila za eko inovativne rešitve
 • v obdobju trajanja projekta izvršiti nakup inovativnih rešitev ob sofinanciranju Evropske unije.
  Razpis se osredotoča na naslednja področja:

 • promet
 • čiščenje odpadnih voda
 • ponovna uporaba in recikliranje odpadkov
 • kemijske komponente
 • izdelki, ki temeljijo na biomaterialih
 • izdelki s področja zdravstvenega varstva
 • energetsko učinkovite komponente

word-priponka first draft agenda 18-19 September (3)

word-priponka UNEP SPP Survey Questions_July26_For Review

Več informacij je na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/environment/funding/gpp_12.htm

  Klikni za ogled panorame Ribniške doline