Namera o sklenitvi služnostne pogodbe (k.o. Gorenja vas, k.o. Ribnica)

Občina Ribnica v skladu s 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti (Ur. l. RE, št. 34/2011) objavlja

NAMERO O SKLENITVI SLUŽNOSTNE POGODBE .

Predmet služnostne pogodbe so nepremičnine parc. št. 2452/1, 2481/2 obe 1624-Gorenja vas, 18/2, 1/3, 1435/10, 1435/11, 1780/9, 1962/0, 119/17, 119/77, 1435/5, 1435/9, 1958/10, 1960/9, 1960/8, 1960/7, 1960/3, 1960/2, 1920/1, 1920/2, 1920/3 vse k.o. 1625-Ribnica.

ŠTEVILKA: 478-0032/2012

DATUM: 30.07.2012

Rešeto, julij 2012

priponka_pdf REŠETO, 30. julij 2012, letnik XVI (9,3 MB) »Več

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe parc. št. 221/1 k.o. Velike Poljane

V skladu s  40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalni skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011) v povezavi s tretjo alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10)  Občina Ribnica objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Ribnica namerava skleniti neposredno pogodbo za naslednje stvarno premoženje:

parc. št. 221/1 k.o. 1616 Velike Poljane.

Neposredna pogodba se sklene po 15 dneh od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Ribnice

Občina Ribnica  na podlagi Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Ribnice (Ur. l. RS, št. 56/12) in Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2012 (ur. l. RS, št. 24/12) objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Ribnice.

Več o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete v spodnji priponki.

priponka_pdf Razpisna dokumentacija

Cene programov v Vrtcu Ribnica – od 1. septembra 2012

Občina Ribnica obvešča, da je  Občinski svet Občine Ribnica, na predlog Vrtca Ribnica, na 11. redni seji dne 12. 7. 2012 sprejel sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah.

Več o cenah dnevnih programov v Vrtcu Ribnica, ki veljajo od 1. septembra 2012 dalje si lahko preberete v spodnji priponki.

priponka_pdf Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah

 

Položitev temeljnega kamna za novi vrtec v Ribnici

Ribnica, 6. julij 2012

župan Jože Levstek, ravnateljica Vrtca Ribnica Darja Šilc, botra novega vrtca - ilustratorka Jelka Reichman in direktor RIKO d.o.o. Janez Škrabec

Župan Jože Levstek, ravnateljica Vrtca Ribnica Darja Šilc, botra novega vrtca - ilustratorka Jelka Reichman in direktor RIKO d.o.o. Janez Škrabec

Občina Ribnica je v letošnjem letu pričela z investicijo izgradnje novega vrtca v Ribnici. Investicija je prvotno nujna zaradi pomanjkanja prostora in neizpolnjevanja prostorskih normativov ter popolne dotrajanosti obstoječega objekta, vendar pa je eden izmed ciljev za izpeljavo projekta tudi zagotoviti otrokom boljše pogoje za preživljanje časa v vrtcu ter s tem zagotovitev boljših pogojev za razvoj otroka.

Obstoječi vrtec zaznamuje dotrajanost montažnih objektov, nefunkcionalnost in utesnjenost, tehnološka zastarelost in neusklajenost s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Poleg tega predstavljajo dotrajane stavbe tudi potencialno nevarnost za zdravje in življenje otrok. Strokovna analiza kapacitete prostorov izkazuje pomanjkanje površin v obstoječem vrtcu, kakor tudi zunanjih površin. Problematični so tudi nekateri higiensko tehnični pogoji, predvsem v dotrajanem montažnem delu, sam ovoj montažnega objekta je dotrajan in neustrezen glede toplotnih zahtev, saj so toplotne izolacije pretanke. Nekatere obrabne talne površine so dotrajane in poškodovane. Dotrajane in zastarele so tudi instalacije ter vgrajena sanitarna oprema. Iz analize ocene stanja je bilo ugotovljeno, da je smotrna rušitev obstoječega montažnega dela vrtca, ter nadomestitev z novim objektom. »Več

Namera o sklenitvi neposrednih pogodb parc. št. 2942/7 k.o. Jurjevica in parc. št. 4493/6 k.o. Dolenja vas

V skladu s  40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalni skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011) v povezavi s tretjo alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10)  Občina Ribnica objavlja
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNH POGODB

Občina Ribnica namerava skleniti neposredno pogodbo za naslednje stvarno premoženje:
parc. št. 2942/7 k.o.
1623 Jurjevica

in za

parc. št. 4493/6 k.o.
1629 – Dolenja vas.

Neposredni pogodbi se skleneta po 15 dneh od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

 

11. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka:900-11/2010
Datum:04.07.2012

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta
Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

sk l i c u j e m

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  12.07.2012,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

  »Več

11. Tek po Lončariji

Občina Ribnica in Športno društvo Lončar vabitav soboto, 7. junija 2012, ob 18.30 uri na 11. Tek po Lončariji.

Več informacij o dogodku najdete spletni strani Športnega društva Lončar http://www.sportno-drustvo-loncar.si/

priponka_pdf Zloženka

Vljudno vabljeni!

Grajski večeri 2012

GRAJSKI VEČERI 2012

Ta petek se v deželi suhe robe in lončarstva začenjajo zdaj že tradicionalne poletne prireditve, ki smo jih poimenovali  Grajski večeri. V prijetnem okolju ribniškega Gradu vsak petek v juliju in avgustu poskrbimo za pestro dogajanje, ki vrhunec   doseže v okviru Ribniških dnevov, katerim bo kraljeval letos že 37. Ribniški semenj.

Grajski večeri postajajo znan in odmeven festival, za karje bilo potrebno veliko dela, predvsem pa vztrajnosti. Z letošnjim   programom se približujemo največjim tovrstnim dogodkom v državi, čeprav smo pred nekaj meseci bili še precej skeptični. Trenutne gospodarske razmere ne omogočajo lahkega pridobivanja pokroviteljev, ki so za tako velik dogodek nujno potrebni. Vendar smo z referencami in programom znova pridobili naklonjenost naših zvestih partnerjev, tako da se lahko pohvalimo s še boljšim programom kot pred leti. Poskrbeli smo za pokritost prizorišča, izboljšali smo tehnično izvedbo prireditev, čeprav je vse to bilo na visokem nivoju že prejšnja leta.

Oglejte naš program, povabite na ogled prireditev še svoje bližnje, daljne, nadrejene, podrejene, skratka, več nas bo, lepše bo. priponka_pdf Program prireditev
Lansko leto smo v devetih večerih zabeležili 10.000 obiskovalcev. Glede na to, da bodo Grajski večeri vsak petek, kar tudi bodo, vse tja do Urbanove noči (petek, 31. avgust), dva dneva pred Ribniškim semnjem, boste opazili, da prihajajo gostje iz Belorusije v Ribnico v sredo, 11. julija. Ne gre za pomoto, temveč za uskladitev termina s Festivalom Ljubljana. Vrhunska zasedba v sestavi: kvartet (flavta, oboa, klarinet in fagot), violinistka Maimuna Diko, ki navdušuje z energijo in virtuoznostjo, z vročo afriško strastjo in slovanskim zanosom ter plesalka, bodo prejšnji večer nastopili v Križankah, v sredo pa v ribniškem Gradu.

Ta petek pa vabljeni na večer narodno-zabavne glasbe. Koncertiral bo prvi narodno-zabavni ansambel na svetu, ki je nastopil tudi na Eurosongu, ansambel Roka Žlindre. Za humor bosta poskrbela Strašna Jožeta.
Grajske večere bo odprl župan občine Ribnica Jože Levstek.

Vabljeni!

Turistično
društvo Ribnica

Klikni za ogled panorame Ribniške doline