Rešeto, junij 2012

priponka_pdf REŠETO, 29. junij 2012, letnik XVI (10,2 MB) »Več

Projekt izgradnje dvigala v ribniški osnovni šoli

ravnateljica OŠ Ribnica Andreja Modic in Darko Miklič, direktor podjetja Jernač d.o.o., ob podpisu pogodbe

Ravnateljica OŠ Ribnica Andreja Modic in Darko Miklič, direktor podjetja Jernač d.o.o., ob podpisu pogodbe

Ribnica, 22. junij 2012

Potreba po izgradnji dvigala v ribniški osnovni šoli se je izkazala že v šolskem letu 1998/99. Vse od takrat se dvigalo pojavlja tudi na seznamih investicij v finančnih načrtih OŠ, a do realizacije tega projekta ni prišlo.

Na ribniški šoli se namreč pouk izvaja kar v treh stavbah, vse so večnadstropne. Na dveh poteka razredni pouk od 1. do 5. razreda, učenci so celo leto v enem razredu. V tretji – kar petnadstropni stavbi (klet, pritličje in tri nadstropja) pa so učenci od 6. do 9. razreda in imajo predmetni pouk. To pomeni, da pouk vsako uro poteka v drugi, namensko za določeno predmetno področje opremljeni
učilnici, kar je za kakovost pouka izrednega pomena. Pouk tehnike, računalništva, glasbe, kemije in fizike pa praktično v drugih učilnicah ni mogoč ali pa je zelo okrnjen. »Več

Namera o ustanovitvi služnostne pravice parc. št. 2954/1 k.o. Jurjevica

Občina Ribnica v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

za NN priključek za telekomunikacijski objekt na parc. št. 2954/1 k.o. 1623-Jurjevica.

 

Pogodba bo sklenjena najmanj 15 dni od datuma objave namere na spletni strani Občine Ribnica.

 

DAN DRŽAVNOSTI

Vabimo vas, da se ob 21. obletnici osamosvojitve Slovenije udeležite osrednje prireditve v počastitev DNEVA DRŽAVNOSTI, ki bo v petek, 22. junija 2012, ob 20.00 uri v ribniškem gradu.

word-priponka VABILO

Odločba o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2012

Na podlagi 120. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11) in 12. člena Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 13/12) v postopku javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ribnica v letu 2012 ter na podlagi predloga strokovne komisije z dne 29.5.2012 izdajam naslednjo

word-priponka Odločbo o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2012

Dan odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev

ČD APIS Ribnica v sodelovanju s ČZS, JSSŠ vabi na Dan odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev!
Obveščamo vas, da bo 15. junija 2012 potekal Dan odprtih vrat lokalnega čebelarskega društva APIS Ribnica. Vljudno vabimo vse, ki bi želeli izvedeti kaj več o čebelarstvu, pomenu čebel in čebeljih pridelkov, da se nam ta dan pridružite in spoznate delo slovenskih čebelarjev. Z zavedanjem o pomenu čebel za naše okolje in življenje lahko vsak posameznik in tudi širša družbena skupnost naredi korak naprej za ohranitev naravnega okolja, čebel in s tem opraševanja, ki je bistvenega pomena za zadostno lokalno samooskrbo s prehrano.
Vabljeni torej, da se 15. junija 2012 pridružite slovenskim čebelarjem, ki vam bomo z veseljem pokazali in predstavili pomen našega dela!
Prijave in več informacij dobite pri predsedniku ČD APIS Ribnica g. Jožetu Škulju na telefonski številki : 041/ 368 – 115
Boštjan Noč l.r.
predsednik ČZS

Javno naznanilo – vročitev odločbe 478-39/2012

JAVNO NAZNANILO

na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) ( Ur. l. RS, št. 24/2006-uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10)

S tem javnim naznanilom nabitim na oglasno desko Občine Ribnica 11. 6. 2012, se vroči odločba št. 478-39/2011 z dne 11. 6. 2012 o ugotovitvi, da so nepremičnine parc. št. 1437/43, 1437/42, 1437/41, 1437/40, 1437/39, 1437/38, 1/3, 1435/5, 1435/9, 1435/10 in 1435/11, vse k.o. 1625-Ribnica, grajeno javno dobro lokalnega pomena.

Vročitev velja za opravljeno po preteku 15 dni od dneva, ko je bilo naznanilo nabito na oglasno desko.

Župan Občine Ribnica

Jože Levstek

priponka_pdf Odločba – k.o. Ribnica grajeno javno dobro lokalnega pomena

 

Forum – KAKO USPEŠNO SODELOVATI Z JAPONSKO

Ribnica, 6. junij 2012

župan z veleposlanikom Japonske in s hčerko veleposlanika

župan z veleposlanikom Japonske in japonsko diplomatko

Društvo slovensko-japonskega prijateljstva, Yaskawa-Ristro Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za zunanje zadeve, Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Veleposlaništvom Japonske v Sloveniji  so v sredo, 6. junija 2012, v prostorih podjetja Yaskawa-Ristro Slovenija organizirali forum na temo KAKO USPEŠNO POSLOVATI Z JAPONSKO.

Foruma so se udeležili minister za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, magister Radovan Žerjav, HE ToshimitsuIshigure, veleposlanik Japonske v Sloveniji, delegacija japonske raziskovalne agencije NEDO pod vodstvom predsednika HideaHata, generalni direktor direktorata za gospodarsko diplomacijo na Ministrstvu za zunanje zadeve dr.Stanislav Raščan s sodelavci, direktor TIA mag.MatejaMešl s sodelavci, predstavniki GZS, Miran Skender, Drušvo slovensko-japonskega prijateljstva ter predstavniki japonskih in slovenskih podjetij ter gostitelj foruma Hubert Kosler, Yaskawa-Ristro Slovenija. »Več

Program LIFE+

Marca je Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije objavila razpis za zbiranje projektnih predlogov, ki jih bo sofinancirala iz programa LIFE+. Za Slovenijo je v letošnjem razpisu, za projekte s področja varstva okolja in ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti, rezerviranih 5,6 milijona EUR.

Za sredstva iz tega programa se lahko potegujejo vse javne in zasebne pravne osebe, tudi državna in lokalna uprava.

Evropska komisija lahko projekte sofinancira do 50% njihove vrednosti, v posebnih primerih pa tudi do 75%. Za uspešno črpanje teh sredstev pa veljajo določena pravila, ki jih je včasih težko doseči, zato bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravilo delavnico za zainteresirano javnost, na kateri bodo udeleženci dobili natančna navodila o pripravi in izvedbi projektov.

Delavnica bo potekala 12. junija, med 9. do 14. uro, v veliki sejni sobi, v 4. nadstropju Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana.

V prvem sklopu bo predstavljen program LIFE+, njegov pomen v Sloveniji in primeri projektov. V drugem, ki je namenjen predvsem tistim, ki bodo oddali vloge, pa bo posvečen izpolnjevanju projektne prijave. Natančnejši program dogodka je v priponki.

priponka_pdf Progam LIFE+2012

Klikni za ogled panorame Ribniške doline