Plakatna mesta in način plakatiranja za izvedbo referenduma o družinskem zakoniku

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007) in 7. člena Odloka o plakatiranju in reklamiranju v občini Ribnica ( Uradni list RS, št. 2/97, 102/00 in 5/06) izdajam naslednji

priponka_pdf Sklep o določitvi plakatnih mest in načinu plakatiranja za izvedbo referenduma o družinskem zakoniku

Rešeto, februar 2012

priponka_pdf REŠETO, 28. februar 2012, letnik XVI (6,5 MB) »Več

40 dni brez alkohola

Akcija 40 dni brez alkohola poteka sedmo leto zapred. Glavni namen akcije je opozoriti na posledice prekomernega uživanja alkohola ter izraziti solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja v družinah, nesreč v prometu in zaradi bolezni, ki so posledica uživanja alkohola. Z letošnjo vsebino želijo organizatorji v smislu ” Za več pravega veselja v naših družinah”, še bolj povdariti vidik solidarnosti do vseh družin, ki se soočajo s problemi povezanimi z alkoholizmom.

Organizatorji v času akcije med 22. februarjem in 7. aprilom vabijo k različnim oblikam solidarnosti: od osebne 40 dnevne odpovedi alkoholu, do tega da v času spodbude doma ne posrežemo alkohola. Vabijo pa tudi društva, lokalne skupnosti in druge skupine, da na svojih prireditvah v času akcije in če je mogoče tudi preko celega leta ne strežejo alkohola. V ta namen lahko kadarkoli na naslovih organizatorjev dobite zgibanke, ki jih lahko postavite na mizo v sklopu svojih prireditev.

Več informacij lahko dobite tudi na spletnem naslovu http://www.brezalkohola.si/

priponka_pdf Zgibanka

Zamenjava skupinskih zabojnikov za preostanek odpadkov z individualnimi zabojniki

ZAMENJAVA SKUPINSKIH ZABOJNIKOV ZA PREOSTANEK ODPADKOV Z INDIVIDUALNIMI ZABOJNIKI

 V mesecu aprilu 2012 bo Komunala Ribnica d.o.o. pričela z zbiranjem preostanka odpadkov (mešani komunalni odpadki) po sistemu od vrat do vrat na testnih območjih. To pomeni, da bomo preostanek odpadkov pobirali pri vsaki hiši iz individualnih zabojnikov.Gospodinjstvom, ki imajo do vključno šest članov, pripada 120 lzabojnik, gospodinjstvom, ki imajo sedem ali več članov,pa 240l zabojnik.

Na sprednji strani zabojnika bo vtisnjena identifikacijska številka, vrsta odpadka za katerega je zabojnik namenjen in logotip komunale.

Zabojnike bo zagotovila in vam jih dostavila na dom Komunala Ribnica d.o.o po konkurenčni ceni in sicer bo 120l zabojnik stal 25€z ddv, 240 l zabojnik pa 32,50€ z ddv.Zaračunali jih bomo v petih mesečnih obrokihna rednih položnicah, kar pomeni, da boste pet mesecev plačevali po 5€ več (za 120l), oziroma 6,5€ več (za 240l) in s tem pokrili nakup zabojnika. Obračun zabojnika bo prikazan z dodatno postavko. Kot informacijo naj povemo, da so redne maloprodajne cene za 120l zabojnik od 42 do 50€, za 240l zabojnike pa od 54 do 65€.

 Distribucija zabojnikov se bo okvirno izvajala od 26.03.dalje v dopoldanskem in popoldanskem času. Pri vas doma se bo oglasil naš pooblaščenec in vam predal zabojnik z pisnimi navodili glede zbiranja in oddajanja preostankov odpadkov. Zaradi lažje evidence boste prevzem zabojnika za preostanek odpadkov potrdili s podpisom. V kolikor vas takrat ne bo doma, bo pooblaščenec navodila pustil v nabiralniku, zabojnik pa na hišnem pragu.

 Odvoz se bo izvajal enako kot do sedaj, kar pomeni enkrat na štirinajst dni (en teden preostanek odpadkov (MKO), drugi teden vreče z embalažo, tretji teden ponovno preostanek odpadkov…). Odjemna mesta in dan odvoza ostanejo enaka, kot za rumene vreče.Z začetkom individualnega zbiranja in odvoza preostanka odpadkov na testnih območjih se bo prekinilo zbiranje in odvoz iz skupinskih zabojnikov na teh območjih, ti zabojniki bodo odstranjeni.

 Testna območja, na katerih bomo pričeli z zbiranje preostanka odpadkov od vrat do vratso: Grčarice, Grčarske Ravne, Ko pri Rakitnici, Rakitnica, Dolenja vas, Prigorica, Lipovec, Otavice, Makoše, Blate, Goriča vas, Hrovača, Bukovica, Dane, Zadolje, Sajevec, Jurjevica, Kot pri Ribnici, Sušje, Breže, Dolenji Lazi, Zapuže in Breg.

 Vzporedno z delitvijo zabojnikov bo vsako gospodinjstvo za obdobje enega letabrezplačno dobilo namenske rumene vreče za zbiranje in oddajanje odpadne embalaže. V kolikor vam bo vreč predčasno zmanjkalo, jih boste lahko dokupili na Komunali Ribnica v času uradnih ur.

 Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefon 01/8361-138 ali nam pišite na

e-mail: komunala.ribnica@siol.net.

Komunala Ribnica d.o.o.

Obvestilo o prenosu parc. št. 4493/6 k.o. Dolenja vas

priponka_pdf Obvestilo

Obvestilo o prenosu dela parc. št. 2942/1 k.o. Jurjevica

priponka_pdf Obvestilo

Javno naznanilo – vročitev odločbe št. 478-9/2009 o ukinitvi javnega dobra

priponka_pdf Javno naznanilo o vročitvi odločbe št. 478-9/2009 o ukinitvi javnega dobra

20 let Pustnega društva Goriča vas

Pustno društvo Goriča vas in Rokodelski center Ribnica vabita na odprtje razstave z naslovom

” 20 let Pustnega društva Goriča vas “.

Odprtje razstave bo v petek, 10. 2. 2012, ob 19. uri v Rokodelskem centru Ribnica.

Razstavo je omogočila Občina Ribnica.

Lepo vabljeni!

8. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010, Datum:  31.01.2012

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 21. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 66/2000 in 58/2003)

s k l i c u j e m

8. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  09.02.2012,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

»Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline