Operacija “Podjetno v svet podjetništva 2013 – jugovzhodna Slovenija”

Spoštovani!

Skladno z dogovorom na včerajšnji skupščini Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. vam v nadaljevanju posredujemo pisno informacijo o operaciji PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2013, ki jo v regiji Jugovzhodna Slovenija izvaja Razvojni center Novo mesto. Operacija je del širše operacije, ki se bo do konca leta 2013 izvajala na območju vse Slovenije pod okriljem vodilnega partnerja Regionalnega centra za razvoj iz Zasavja, ki je razvil ta inovativen program.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru  Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost.« Operacijo delno financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Ciljna skupina operacije so mlade brezposelne osebe z najmanj VI. stopnjo izobrazbe katerekoli smeri, stare do 35 let, s stalnim prebivališčem v regiji JV Slovenija.

Namen operacije je spodbujanje podjetništva med mlajšimi brezposelnimi osebami z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanje odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideja je ponuditi udeležencem, izbranim na javnem pozivu, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v delujoče podjetje. Kandidati, ki jih bomo izbrali na podlagi javnega poziva, bodo v obdobju petih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo morali pripraviti poslovni načrt bodočega podjetja oz. druge pravne oblike, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Dne 10.12.2012 smo objavili Javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013 – Jugovzhodna Slovenija« za prvo skupino udeležencev, ki bo odprt  do 07.01.2013. Po opravljenem izbornem postopku v januarju 2013 se bo 10 izbranih kandidatov za pet mesecev zaposlilo na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o.. Javni poziv in izbor druge skupine 10 kandidatov bo potekal predvidoma v juniju in juliju 2013.

Več informacij o operaciji in javni poziv z razpisno dokumentacijo je na voljo na spletni povezavi: http://www.rc-nm.si/Projekti/Podjetnovsvetpodjetni%C5%A1tva2013/Javnipozivi.aspx. Predstavitev operacije in javnega poziva bomo izvedli v petek, 04.01.2013, ob 9. uri v sejni sobi Podjetniškega inkubatorja Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto. Morebitni dodatni termini in lokacije za belokranjsko in kočevsko-ribniško subregijo bodo v prihodnjih dneh objavljeni na naši spletni strani.

 

Želimo vam prijetne praznike in veliko poslovnih uspehov v prihodnjem letu 2013 ter vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:

Darja Smiljić, skrbnica operacije

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

         mag. Mojca Špec Potočar, direktorica

 

Razmišljanje župana Jožeta Levstka ob Dnevu samostojnosti in enotnosti

Spoštovani občanke in občani!   

Za nami sta dobri dve desetletji naše države. Na današnji dan je bil leta 1990  razglašen izid plebiscita, s katerim se je absolutna večina volivcev, izrekla za samostojno Slovenijo. Naša domovina Slovenija, si še vedno zasluži vso pohvalo, vsekakor pa prihaja čas, za nova razmišljanja in korenite spremembe. Dva milijona nas je pred dvajsetimi leti, videlo izjemen potencial v njeni samostojnosti. Zaupali smo si, da smo delavni, da imamo dovolj znanja in sposobnosti, da ta res lep košček sveta, naredimo za svojo domovino.  Zavihali smo rokave in odločno zakorakali v nove čase. Zelo veliko smo v tem času ustvarili in standard pomaknili dovolj visoko. Vendar,  danes nekako nismo zadovoljni, ker se je ta trend rasti ustavil. Morda se nam zdi, da bi nam, le dodatno dvigovanje standarda, lahko prineslo srečo. Vendar temu ni tako. Želel bi si, da bi vsi imeli toliko denarja, da bi se nam uresničile čisto vse želje. Popolnoma pa sem prepričan, da tudi potem, ne bi srečeval, nič več srečnejših ljudi. Zadnjih nekaj let je slišati, le kritiko in slabo voljo o vsem okoli nas. Smo že tako narejeni, da kadar nam gre dobro, smo zato zaslužni samo mi, kadar pa nam gre slabo, so zato praviloma, krivi drugi. Prepričan pa sem, da imamo še vedno potencial, ki ni nič manjši kot pred časom. Samo pogumno moramo iskati nove rešitve, s katerimi se bomo izvili iz primeža stagnacije in pognali kolesje razvoja v pravo smer.

Iz zgodovine poznamo že nekaj gospodarskih kriz, večjih in manjših, regijskih in svetovnih, ki so trajale tudi več let. Vendar so se zmeraj našli pametni voditelji, ki so znali poiskati ustrezne poti, za izhod iz krize. Globoko sem prepričan, da smo tudi Slovenci dovolj razumni in odločni, da bomo premagali sedanjo krizo, tako kot so jo že Nemci, Danci, Avstrijci in drugi narodi severne Evrope. Zmotno je pričakovati, da nam bodo pri tem pomagale druge države, ali da se bo vse skupaj rešilo samo od sebe. Zaupati moramo izključno vase. Za uspešno reševanje, sedanjih gospodarskih težav pa je potrebno:

1) Da stopimo skupaj, tako kot leta 1990, in pozabimo na razna nesoglasja in zamere iz preteklosti. Le skupno smo sposobni premagati vse težave.

2) Da skupaj opredelimo konkretne razvojne in gospodarske cilje in tudi strategijo, za doseganje teh ciljev in uspeh ne bo izostal.

3) Da se sprijaznimo s kruto resničnostjo, da bo potrebno morda zategniti začasno tudi pasove, saj še vedno velja, in bo veljalo tudi naslednjih 1000 let, da lahko porabimo le toliko, kolikor ustvarimo. To pravilo velja za posameznike, za družine, za podjetja in za države. Vsako trajnejše kršenje tega pravila, ima za posledico, znižanje življenjskega standarda v prihodnje, novo zadolževanje ali prodajo premoženja. Druge čarobne palice, svet ne pozna.

4) Povsem soglašamo z zahtevami javnosti, da se vložijo vsi napori za uveljavitev pravne, pravične in socialne države. S stanjem, kot je sedaj, ne moremo biti zadovoljni, ker je potrebno ugotoviti, ali  izvor velikega premoženja posameznikov,  resnično temelji na uspešnem delu, na znanju in sposobnosti. Če je tako, vsa čast jim, če pa ni, morajo nastopiti ustrezni organi pravne države in ugotoviti resnico in to v razmeroma hitrem času.

Sedanji položaj v naši občini, me navdaja z optimizmom, da nismo nekje na dnu in, da bomo tudi v prihodnje, uspešno prebrodili vse težave, vendar le pod pogojem, da tudi mi spoštujemo načela in usmeritve, ki sem jih navedel za državo. Zaupam v našo enotnost, v naše zdravo gospodarstvo in razum, delavnost in poštenost vseh naših  občanov.

Če živimo v krizi, to preprosto pomeni, da je prišel čas odločitve – naš dosedanji način življenja, ni več ustrezen, moramo ga spremeniti. Priznati je potrebno, da se je intenzivnost sprejemanja ukrepov, na državnem nivoju, močno povečala, čeprav za ljudi v tem momentu, niso vsi pozitivni. Žal pa bo potrebno kar nekaj let, da se sanira obstoječe stanje.

Pesnik  Župančič je zapisal: »Predaj se vetrovom, naj gre kamor hoče. Naj srce se navriska in izjoče! Vendar mornar, ko je najvišji dan, izmeri daljo in nebeško stran…«. Potrebno bo znova pogledati na kompas, poiskati pravo smer in prihajajoče leto 2013, bo zagotovo naša nova priložnost, še posebej za nas Ribničane.

Na občini smo ob izteku leta zadovoljni z uspehi:  zaradi sistematičnega dela v preteklih letih, smo uspešno pridobili največ evropskih sredstev doslej, gradimo nov, sodoben vrtec za naše najmlajše. Za naše obrtnike, podjetnike in ostale investitorje, smo končno sprejeli nov Občinski prostorski načrt, ki je temeljni akt za razvoj vsake lokalne skupnosti, vse bolj skrbimo za naše okolje, še posebej za odpadne vode, saj nova čistilna naprava v Hrovači že poskusno obratuje, združujemo s sosednjimi občinami pri izdelovanju projekta za novi regionalni vodovod .…

Vsak dan je potrebno narediti nekaj novega, ker samo pošteno delo, bo naš garant za bodoči razvoj naše ribniške doline.

Spoštovani!

Leto 2012 se nezadržno končuje. V teh prazničnih dneh, ko se je nebo dotaknilo zemlje in noč dneva. Zato naj bodo v letu 2013 z vami: zdravje, razumevanje, optimizem, ljubezen, sreča in mir, v katerem bomo lahko tkali medsebojne vezi, delali in ustvarjali na različnih področjih.  Na Štefanovo pa smo se prepustili razvajati petju, glasbi in plesu naših umetnikov ter prazničnemu razpoloženju. Naj se veselje in radost nadaljujeta tudi v prihajajočem letu.

SREČNO RIBNICA!

 

priponka_pdf Novoletno voščilo župana Občine Ribnica

 

 

 

Rešeto, december 2012

priponka_pdf REŠETO, 24. december 2012, letnik XVI (10,0 MB) »Več

Namera o sklenitvi najemne pogodbe za poslovni prostor

Občina Ribnica v skladu s 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti (Ur. l. RE, št. 34/2011) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NAJEMNE POGODBE.

 

Predmet najemne pogodbe je poslovni prostor v velikosti 17,25 m2 (dva prostora, ki predstavljata funkcionalno celoto), ki se nahaja v stavbi št. 116 na nepremičnini parc. št. 3350/4, k.o. 1629-Dolenja vas.

 

ŠTEVILKA: 35280-0025/2012

DATUM: 18.12.2012

 

 

Gregor Škulj, univ.dipl.prav.

 

Namera o sklenitvi najemne pogodbe poslovni prostor

Občina Ribnica v skladu s 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti (Ur. l. RE, št. 34/2011) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NAJEMNE POGODBE .

 

Predmet najemne pogodbe je poslovni prostor v velikosti 37 m2 (dva prostora, ki predstavljata funkcionalno celoto), ki se nahaja desno od vhoda v poslovno stavbo TVD-partizan.

 

ŠTEVILKA: 35280-0059/2012

DATUM: 18.12.2012

 

 

Gregor Škulj, univ.dipl.prav.

Namera o sklenitvi najemne pogodbe za poslovni prostor

Občina Ribnica v skladu s 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti (Ur. l. RE, št. 34/2011) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NAJEMNE POGODBE .

 

Predmet najemne pogodbe je poslovni prostor v velikosti 39 m2 (dva prostora, ki predstavljata funkcionalno celoto), ki se nahaja levo od vhoda v poslovno stavbo TVD-partizan.

 

ŠTEVILKA: 35280-0058/2012

DATUM: 18.12.2012

 

 

Gregor Škulj, univ.dipl.prav.

 

Božično novoletni koncert in silvestrovanje na prostem

Občina Ribnica bo tudi letos organizirala silvestrovanje na prostem, ki bo pred Športnim centrom Ribnica.

Še prej, vabljeni na Božično-novoletni koncert, ki bo v sredo, 26. decembra, ob 18. uri, v Športnem centru Ribnica.

Koncert je jubilejni, 25., številni ustvarjalci pa bodo znova pričarali čarobno vzdušje.

Podrobnosti si oglejte priponkah.

Vabljeni!

priponka_pdf Silvestrovanje na prostem

Informacija o končni ureditvi nivojskih prehodov na regionalni železniški progi št. 82 Grosuplje-Kočevje

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je na podlagi Zakona o varnosti v železniškem prometu izdalo odločbe o ukinitvi ali zavarovanju železniških prehodov na območju Občine Ribnica, v sklopu obnove regionalne Železniške proge Grosuplje-Kočevje.

priponka_pdf Poročilo

13. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010

Datum:  12.12.2012

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

13. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  20.12.2012,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

»Več

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dokumentacije za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obrat Ortnek

priponka_pdf Javno naznanilo – Ortnek

Klikni za ogled panorame Ribniške doline