Rešeto, oktober 2011

priponka_pdf REŠETO, 28. oktober 2011, letnik XV (2,8 MB)
priponka_pdf OGLASI – REŠETO, 28. oktober 2011, letnik XV (8,1 MB) »Več

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za gradnjo Severne servisne ceste – druga etapa

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/2008 ZVO-1B, 108/09, 80/2010-ZUPUDPP) in 30. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) Občine Ribnica s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)

za gradnjo Severne servisne ceste – druga etapa

»Več

Viden sem bolj varen

Nagrajenci natečaja SPV 2011

Nagrajenci natečaja SPV 2011

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ribnica je v mesecu oktobru, ob tednu prometne varnosti, razpisal natečaj pisnih in likovnih izdelkov na temo “Viden sem bolj varen”.

Na natečaju so sodelovali otroci iz Vrtca Ribnica in učenci iz Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica s svojimi likovnimi izdelki.

Podelitev nagrad za nagrajene izdelke je potekala v sredo, 26. oktobra 2011, v sejni sobi Občine Ribnica.

Na podelitvi so bili prisotni nagrajenci, njihovi starši in mentorji; g. Jože Levstek, župan občine Ribnica; g. Boštjan Oblak, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ribnica;  g. Rudi Topolovec, Policijska postaja Ribnica in Ladislav Mate, tajnik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ribnica. »Več

PRAZNIK OBČINE RIBNICA

župan Jože Levstek

župan Jože Levstek

Na slavnostni prireditvi ob občinskem prazniku, ki se je odvijala 21. oktobra 2011 v Športnem centru Ribnica, je župan vse prisotne pozdravil z besedami:

Spoštovane občanke in občani, cenjeni gostje!

Med Veliko in Malo goro, tam, kjer se gozd prične spreminjati v polje, leži mesto Ribnica.  Pred tisočletji se je tu naselil prvi Ribničan, za njim so prišli novi prebivalci in naselili to, po naravnih danostih, skromno, a lepo dolino. Še danes za večino nas predstavlja Ribnica dom.

Skozi stoletja je ribniška dolina spreminjala svoj videz, najbolj jo je zaznamovalo zadnjih sto let: rasle so tovarne, prebivalstvo se je širilo, temu so sledile infrastrukturne povezave, ustanove družbenega in družabnega pomena itd. Še posebno zadnjih dvajset let je bilo zelo burnih: Slovenija se je osamosvojila in postala del Evrope. Oboje je tudi Ribnici prineslo nov način življenja, obveznosti in prilagajanja, vendar lahko ugotovimo, da smo se z njimi, v večini primerov, uspešno soočili. »Več

Prenovljena gospodinjska učilnica v OŠ Ribnica

 

Četrtek, 13. oktober 2011 – Otvoritev prenovljene in posodobljene gospodinjske učilnice v OŠ Ribnica.

Več na spletni strani OŠ Ribnica

gospodinjska učilnica

gospodinjska učilnica

mladi harmonikaši

mladi harmonikašiDoločitev plakatnih mest in način plakatiranja za izvedbo predčasnih volitev v Državni zbor

V spodnji priponki objavljamo plakatna mesta, način in pogoje plakatiranja za izvedbo predčasnih volitev v Državni zbor.

priponka_pdf Sklep

Obvestilo staršem o uveljavljanju znižanega plačila za vrtec za leto 2012

Datum: 24.10.2011

OBVESTILO STARŠEM O UVELJAVLJANJU

ZNIŽANEGA PLAČILA ZA VRTEC za leto 2012

Spoštovani !

Obveščamo vas, da Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11) določa, da o znižanem plačilu vrtca s 1.1.2012 odločajo pristojni Centri za socialno delo. Glede na navedeno,  boste starši, ki imate stalno prebivališče v občini Ribnica ter tujci, ki ste zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji in imate  začasno prebivališče v občini Ribnica, lahko uveljavljali znižano plačilo vrtca za leto 2012 pri Centru za socialno delo Ribnica; ostali pa boste   oddali vlogo na krajevno pristojen CSD – glede na vaše in otrokovo stalno prebivališče. »Več

PRAZNIK OBČINE RIBNICA

V počastitev občinskega praznika OBČINE RIBNICA, bo v petek 21. oktobra 2011, ob 19. uri v Športnem centru Ribnica, potekala osrednja proslava, na kateri bodo podeljena priznanja in nagrade za leto 2011.

priponka_pdf Vabilo

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (parc. št. 2221/3 in 18/17 k.o. Dane)

Občina Ribnica v skladu s 40. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 34/2011) objavlja

                     NAMERO O SKLENITVI KUPOPRODAJNE POGODBE.

Predmet neposredne pogodbe je prodaja nepremičnine parc. št. 2221/3 in 18/17 k.o. 1628-Dane

 Pravni posel bo sklenjen po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ribnica.

ZADEVA: 7113-0016/2010-230

 Gregor Škulj, univ.dipl.prav.

Novi športni programi za otroke

Novi programi za otroke v Ribnici:

Mini šport vadbe!

V zadnjem tednu oktobra dalje začnemo s športnimi vadbami za otroke v športnem centru Ribnica. Dobimo se na prvi vadbeni uri in sicer v sredo 26.10. ob 17. Uri. V mesecu oktobru 2011 bomo otrokom in njihovim staršem omogočili brezplačno udeležbo v naših posameznih športnih vadbah, kjer se bomo z otroki in njihovimi starši bolje spoznali v sklopu naše športne vadbe, ki bo potekala skozi vse šolsko leto 2011/2012. »Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline