Rešeto, september 2011

priponka_pdf REŠETO, 29. september 2011, letnik XV (5,0 MB)
priponka_pdf OGLASI – REŠETO, 29. september 2011, letnik XV (4,6 MB) »Več

Ribniški semenj, nedelja, 4. september 2011

Jože Levstek, župan Občine Ribnica

Jože Levstek, župan Občine Ribnica

Župan Jože Levstek je na otvoritvi 36. Ribniškega semnja in 12. Rokodelskega festivala obiskovalce pozdravil z besedami:

36. Ribniški semenj in 12. Rokodelski festival odpirata svoja vrata pomembnim dogodkom in temu se odpira tudi cela ribniška dolina, ki je naša, dolina gozdov, narave in ustvarjalnih prebivalcev. Skozi stoletja nam je uspelo dodajati vrednost najprijaznejšemu naravnemu materialu – lesu in iz njega smo ustvarjali ogromno uporabnih in okrasnih izdelkov.  V zadnjih stoletjih se je temu  pridružilo še izdelovanje lončenih predmetov. »Več

Javni poziv Računskemu sodišču Republike Slovenije

Javni poziv Računskemu sodišču v zvezi z revizijo volilne kampanije in izdanjem sklepa o zmanjšanju ali izgubi pravice do sredstev.

priponka_pdf Javni poziv Računskemu sodišču Republike Slovenije

Prenovljen vhod v POŠ Sušje

Na podlagi Inšpektorata za šolstvo je Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica pristopila k izvedbi prenove vhoda v POŠ Sušje. Investicija v vrednosti 16.000,00 EUR je bila zaključena v začetku meseca septembra.

Investicjo je vodila strokovna služba Občine Ribnica z izbranim izvajalcem. V sklopu prenove so bile upoštevane tudi arhitekturne smernice za potrebe gibalno oviranih oseb. »Več

Akcija zbiranja odpadne električne in elektronske opreme, baterij in akumulatorjev iz gospodinjstev

Podjetji ZEOS, d.o.o. in JKP KOMUNALA RIBNICA d.o.o. organizirata akcijo

v kateri boste lahko odpadno električno in elektronsko opremo, varčne sijalke ter baterije in akumulatorje oddali direktno na ” naš kamio”, ki bo

v SOBOTO 17. 9. 2011 in 24. 9. 2011 na voljo na lokacijah, ki so navedene v spodnji priponki.

priponka_pdf Aparat ni za kosovni odpad (termini in lokacije)

 

Javna dražba za prodajo nepremičnin (stavbno zemljišče ob lokalni cesti Ribnica-Jurjevica; gradbene parcele v naselju Grčarice; stavbna zemljišča območje nekdanjega naselja Jelendol; večstanovanjska stavba Škrabčev trg 18)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica,  objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), ter sklepa o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2011 št. 478-0024/2011, ki ga je dne 3.3.2011 sprejel Občinski svet Občine Ribnica,

 JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

 1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

 2. Predmet prodaje:

a) parc. št. 1832/4 njiva v izmeri 132 m2 in parc. št. 1832/6 travnik v izmeri 23 m2, obe k.o. Dane (skupna izmera 155 m2),

 b) parc. št. 1702/7 k.o. Grčarice, pašnik v izmeri 787 (gradbena parcela z oznako 6),

c) parc. št. 1702/6 k.o. Grčarice, pašnik v izmeri 804 m2 (gradbena parcela z oznako 7),

d) parc. št. 1700/7 k.o. Grčarice, travnik v izmeri 432 m2; parc. št. 1701/3 k.o. Grčarice, travnik v izmeri 177 m2 in parc. št. 1702/5 k.o. Grčarice, pašnik v izmeri 190 m2 (gradbena parcela z oznako 8),

e) parc. št. 1700/8 k.o. Grčarice, travnik v izmeri 420 m2 in parc. št. 1701/2 k.o. Grčarice, travnik v izmeri 375 m2 (gradbena parcela z oznako 9),

f) parc. št. 1702/4 k.o. Grčarice pašnik v izmeri 895 m2 (gradbena parcela z oznako 12),

 g) parc. št. 1528/43 gozd v izmeri 9365 m2 in parc. št.*121 stavbišče v izmeri 343 m2, obe k.o. Grčarice (kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 9.708 m2),

h) parc. št. 1528/45 gozd v izmeri 6480 m2, parc. št. 1944/1 dvorišče v izmeri 798 m2, parc . št. 1945/1 dvorišče v izmeri 1063 m2 ter parc. št. 1520/372 neplodno v izmeri 64 m2  in neplodno v izmeri 87 m2, vse k.o. Grčarice (kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 8.492 m2),

 i) večstanovanjska stavba (preurejena iz gospodarskega poslopja) na naslovu Škrabčev trg 18, 1310 Ribnica, s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 1772/6 gospodarsko poslopje v izmeri 156 m2 in dvorišče v izmeri 290 m2 (skupaj: 446 m2 ),  k.o. Ribnica.

Več informacij najdete v spodnji priponki

priponka_pdf Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javna dražba za oddajo profitnega stanovanja v najem ( dvosobno stanovanje št. 2 na Knafljevem trgu 7)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica,  objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica št. 352-15/2011 z dne 29.7.2011 

 JAVNO DRAŽBO ZA ODDAJO PROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

 1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

 2. Predmet oddaje v najem:

 Profitno dvosobno stanovanje št. 2 v prvem nadstropju stanovanjske stavbe na Knafljevem trgu 7, 1310 Ribnica, katera stoji na parc. št. 119/66 k.o. Ribnica, uporabna površina stanovanja je 60,67 m2.Stanovanju pripada tudi klet v izmeri 4,11 m2. Stanovanje je neopremljeno.

Več informacij o javni dražbi najdete v spodnji priponki

priponka_pdf Javna dražba za oddajo profitnega stanovanja v najem

 

 

 

6. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010

Datum:  31.8.2011

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 21. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 66/2000 in 58/2003)

s k l i c u j e m

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  08.09.2011,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

»Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline