Rešeto, junij 2011

priponka_pdf REŠETO, 29. junij 2011, letnik XV (3,2 MB)
priponka_pdf OGLASI – REŠETO, 29. junij 2011, letnik XV (4,4 MB) »Več

Otvoritev javne poti skozi Zlati rep, 17.6.2011

OBJEKT: Modernizacija javne poti skozi vas Zlati rep
INVESTITOR: Občina Ribnica (Krajevna skupnost Sveti Gregor)
IZVAJALEC: Tanko d.o.o., Ribnica
VREDNOST DEL: 29.000 EUR

Izvedeno:

  • Zamenjava spodnjega ustroja vozišča,
  • Izgradnja meteorne kanalizacije v dolžini 110m ,
  • Asfaltiranje vozišča v dolžini 150m in mulde v dolžini 120m.
Nagovor predsednika KS Sveti Gregor Franca Modica

Nagovor predsednika KS Sveti Gregor Franca Modica

Ob svečanem prevzemu javne poti skozi Zlati rep je prisotne nagovoril predsednik KS Sveti Gregor Franc Modic. »Več

Visoki jubilej občanke Marjete Zidar

Visoki jubilej občanke Marjete Zidar

Visoki jubilej občanke Marjete Zidar

Marjeta Zidar je 17. junija letos dopolnila zavidljivih 100 let.

Marjeta Zidar  je bila rojena v Dolenjih Lazih, poročena v Breže, sedaj pa stanovalka Doma Marije in Marte v  Logatcu. »Več

Javna dražba za oddajo profitnega stanovanja v najem na Prijateljevem trgu 12

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica,  objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica št. 352-9/2011 z dne 3.6.2011

JAVNO DRAŽBO ZA ODDAJO PROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet oddaje v najem:

Profitno dvosobno stanovanje v stanovanjski stavbi na Prijateljevem trgu 12, 1310 Ribnica, katera stoji na parc. št. 1916 k.o. Ribnica, neto tlorisna površina stanovanja je 47,87 m2.

Stanovanju pripadata klet in terasa. Stanovanje je neopremljeno.

Več informacij o dražbi najdete v spodnji priponki.

priponka_pdf Javna dražba za oddajo profitnega stanovanja v najem

Javna dražba za prodajo nepremičnin parc. št. 1012/2 k.o. Ribnica, parc. št. 3351/1 k.o. Dolenja vas

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica,  objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) ter sklepa o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2011 št. 478-0024/2011, ki ga je dne 3.3.2011 sprejel Občinski svet Občine Ribnica,

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet prodaje:

a) parc. št. 1012/2 k.o. Ribnica, travnik v izmeri 403 m2,

b) parc. št. 3351/1 k.o. Dolenja vas, neplodno v izmeri 88 m2.

Več informacij o dražbi najdete v spodnji priponki.

priponka_pdf Javna dražba za prodajo nepremičnin

Izbrani izvajalci kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2011

V postopku javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ribnica v letu 2011, je bila dne 10. 6. 2011 izdana odločba o izbiri izvajalcev kulturnih programov, projektov in prireditev.

Odločbo si lahko ogledate v spodnji priponki.

priponka_pdf Odločba o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2011

Proslava ob Dnevu državnosti

Vabimo Vas, da se ob 20. obletnici osamosvojitve Slovenije udeležite osrednje prireditve v počastitev
DNEVA DRŽAVNOSTI, ki bo
v petek, 24. junija 2011, ob 20. uri v ribniškem gradu.

priponka_pdf vabilo

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec za premoženjsko pravne zadeve

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih ( Uradni list RS, št. 63/07-UPB3 s spremembami) Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

SVETOVALEC ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

več informacij najdete v spodnji priponki

priponka_pdf Javni natečaj svetovalec za premoženjsko pravne zadeve

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec za okolje in prostor

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3 s spremembami ) Občina Ribnica, Gorenjska c. 3, Ribnica objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

SVETOVALEC ZA OKOLJE IN PROSTOR

več informacij najdete v spodnji priponki

priponka_pdf Javni natečaj svetovalec za okolje in prostor

Obvestilo o objavi popravka javnega naročila za opravljanje prevozov učencev v OŠ za obdobje 2011 – 2015

Številka : 430-0003/2011 Datum: 13.6.2011
Občina Ribnica obvešča, da je na Portalu javnih naročil www.enarocanje.si, objavila popravek javnega naročila za  “Opravljanje dnevnih prevozov učencev v osnovne šole na območju Občine Ribnica v šolskih letih 2011/12, 2012/13, 2013/2014 in 2014/2015”. »Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline