Rešeto, februar 2011

pdf priponka REŠETO, 25. februar 2011 / XV (2,8 MB)

Poziv za predlaganje članov v Svet Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica

pdf priponka Poziv – JZRC

word priponka Soglasje kandidata – JZRC

Obvestilo o končanih natečajnih postopkih do 2011

Datum: 04.06.2009, Številka: 110-9/2009- OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU

Obveščamo, da je bila na razpisu za zasedbo (za določen čas) strokovno tehničnega delovnega mesta Knjigovodja VI, na področju računovodstva in financ v upravi Občine Ribnica, ki je bil objavljen na spletni strani Občine Ribnica dne 29.04.2009, izbrana kandidatka. Neizbrani kandidati imajo v osmih dneh od vročitve sklepa pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka. Dodatne informacije o natečajnem postopku daje Janez Mate, telefon 01/ 837 2003.

pdf priponka Obvestilo o končanih natečajnih postopkih do 2011

Obvestilo o končanem postopku o izbiri kandidata za direktorja Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica

Številka: 1100-1/2011, Datum: 31.1.2011

OBVESTILO O KONČANEM POSTOPKU

Obveščamo, da je bil na javnem razpisu za direktorja Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica, ki je bil objavljen v občinskem glasilu Rešeto dne 29.10.2010 in na spletni strani Občine Ribnica, izbran kandidat.

pdf priponka Obvestilo o končanem postopku

Klikni za ogled panorame Ribniške doline