Obvestilo o objavi javnih naročil

Občina Ribnica obvešca, da je na Portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si, objavila naslednja javna naročila:

  • Javno naročilo za nadgradnjo cistilne naprave v občini Ribnica
  • Javno naročilo »Izvedba gradbenega nadzora na projektu nadgradnja čistilne naprave v občini Ribnica«
  • Javno naročilo izdelava strategije in orodij komuniciranja z javnostjo za potrebe projekta » Odvajanje in čišcenje odpadne vode v porečju Krke – 2. faza«

pdf priponka Obvestilo o objavi javnih naročil

Rešeto, januar 2011

pdf priponka REŠETO, 28. januar 2011 / XV (7,5MB)

Zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010, Datum: 26.1.2011

Z A P I S N I K

2. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v torek, 25.1.2011, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3.

pdf priponka Zapisnik 2. izredne seje

2. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica – gradivo

Številka: 900-11/2010 Datum: 20.1.2011
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 66/2000 in 58/2003) s k l i c u j e m 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v torek, 25.1.2010, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica. »Več

Poziv za imenovanje sodnikov porotnikov

Poziv občankam in občanom Občine Ribnica k posredovanju predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov okrožnega sodišca v Ljubljani

pdf priponka Poziv za imenovanje sodnikov porotnikov

pdf priponka Izjava kandidata

Klikni za ogled panorame Ribniške doline