Rešeto, oktober 2010

pdf priponka Rešeto, oktober 2010 / XIV (3,2 MB)

ZAPISNIK 16. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

16. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica je bila v ponedeljek, 17. oktobra 2005, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorensjka cesta 3. Seje so se udeležili: Franc Češarek, Benjamin Henigman, Franc Perovšek, Sonja Lalić, Dušan Erčulj, Anton Ilc, Vinko Levstek, Jože Tanko, Andreja Hočevar, Prvin Lavrič, Irma Grbec, Jože Lampe, Metod Jaklič, Stanislav Škrabec, Ana Benčina, Miha Klun in Tomaž Arko. »Več

Praznik Občine Ribnica 2010

PRAZNIK OBČINE RIBNICA

PETEK, 22. OKTOBER 2010, OB 19. URI, ŠPORTNI CENTER RIBNICA

VSTOP PROST.

PRAZNIKU BOMO VSI SKUPAJ NA KONCU NAZDRAVILI TUDI Z MOŠTOM.

PRIDITE, DRUŽIMO SE SKUPAJ. »Več

Javni razpis štipendij regijske štipendijske sheme za Dolenjsko za šolsko leto 2010/2011

pdf priponka Javni razpis

pdf priponka Ponudba štipendij za šolsko leto 2010/2011

pdf priponka Krajša objava razpisa

Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900/34/2007, Datum: 4.10.2010

Z A P I S N I K

21. redne seje Obcinskega sveta Obcine Ribnica, ki je bila v cetrtek, 30.9.2010, ob 18.00 uri v sejni sobi Rokodelskega centra na Marofu v Ribnici.

pdf priponka Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta

Prijava škode po poplavah na območju občine Ribnica

Občina Ribnica je prejela Sklep Uprave RS za zaščito in reševanje o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 16.9.2010 in 20.9.2010 ter Sklep o pričetku ocenjevanja škode v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu zaradi posledic poplav v času med 16.9.2010 in 20.9.2010. »Več

Javna dražba za oddajo profitnih stanovanj v najem

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, ponovno objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/07, 94/08, 55/09, 100/09) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica št. 352-29/2010 z dne 20.7.2010 JAVNO DRAŽBO ZA ODDAJO PROFITNIH STANOVANJ V NAJEM »Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline