Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2010

pdf priponka Javni razpis

pdf priponka Ocena obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 pe

pdf priponka Razpisna dokumentacija

Javno naznanilo – Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

Številka: 478-47/2007, Datum: 29.9.2010
Občinska uprava Občine Ribnica izdaja na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/04-uradno prečiščeno besedilo, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 111/05- odločba US, 93/05-ZVMS, 126/07 in 108/09, v nadaljevanju ZGO-1), 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/2006-uradno prečiščeno besedilo ZUPUPB- 2, 105/06- ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica, sprejetega na 7. redni seji 18. decembra 2007, v upravni zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo ODLOČBO O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA »Več

13. srečanje lokalnih časopisov Slovenije

Šele, ko smo pri ribniškem REŠETU lani že sprejeli izziv, se nam je posvetilo, da bomo letos gostili 13. srečanje po vrsti, kar je za tiste, ki so malce bolj vraževerne narave, lahko težavnejša naloga, kot sicer. In smo si rekli, da bomo pazili vsaj pri datumu: tako vas, spoštovani kolegi in kolegice, v Ribnico vabimo v petek, 1. oktobra 2010. Dobimo se v Rokodelskem centru Ribnica (Cesta na Ugar 6, Marof). »Več

Rešeto, september 2010

pdf priponka Rešeto, september 2010 / XIV (3,1 MB)

Center za vključevanje ranljivih skupin in žensk na trg dela “Center Vesna”

pdf priponkaDispozicija – Center za vključevanje ranljivih skupin in žensk na trg dela “Center Vesna”

Prosto delovno mesto ravnatelj/ravnateljica Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica

Svet zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica obvešca, da je v Uradnem listu RS št., 72/10, z dne 10. 9. 2010 objavljen razpis za prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica.

Poziv za zbiranje predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica za leto 2010

Na podlagi 12. člena Odloka o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ribnica (Ur.l. RS, št. 57/2005) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja P O Z I V ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE RIBNICA ZA LETO 2010 Priznanja in nagrade Občine Ribnica so: – naziv Častni občan, – Urbanova nagrada, – Gallusovo priznanje, – Priznanje Občine Ribnica. »Več

Poziv za zbiranje predlogov za imenovanje članov Občinske volilne komisije

pdf priponkaPoziv za predlaganje članov Občinske volilne komisije

pdf priponkaSoglasje kandidata

Ribniški sejem 2010

Te dni bo v Ribnici veselo, kot že dolgo ne! Pred vrati je 35. Ribniški sejem! Program za Ribniške dneve in 35. Ribniški sejem 2010 najdete v priponki. Vljudno vabljeni! »Več

Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine v Vrtcu Ribnica

Občina Ribnica obvešča, da je župan Občine Ribnica izdal sklep, s katerim se v Vrtcu Ribnica, v obdobju od 1. 9. 2010 do 1. 9. 2013, določa začasna uporaba znižanega prostroskega normativa notranje igralne površine na otroka. »Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline