Rešeto, julij 2010

pdf priponka Rešeto, julij 2010 / XIV (3,0 MB)

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Št. 478-0006/2009 z dne 7.4.2009
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, ponovno objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/07, 94/08, 55/09, 100/09) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica št. 478-0006/2009 z dne 7.4.2009 JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMICNIN »Več

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

V skladu s 57. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/07, 97/07, 55/09 in 100/09) Občina Ribnica objavlja NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM »Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline