Rešeto, junij 2010

pdf priponka Rešeto, junij 2010 / XIV (3,3 MB)

Zaključek operacije vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO

Ob zaključu operacije Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO objavljamo prispevek z rezultati operacije. »Več

Zbiranje predlogov za imenovanje članov volilnih komisij krajevnih skupnosti

Številka:900-0003/2010, datum: 07.06.2010

Zadeva: Zbiranje predlogov za imenovanje članov volilnih komisij krajevnih skupnosti

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja p o z i v a Politične stranke, krajevne skupnosti in ostale občane Občine Ribnica, da posredujejo predloge kandidatov za člane Volilne komisije KS Ribnica, Volilne komisije KS Dolenja vas, Volilne komisije KS Sv. Gregor in Volilne komisije KS Velike Poljane.

pdf priponkaPoziv

word priponkaSoglasje kandidata

Počastitev dneva državnosti 2010

V počastitev dneva državnosti Vas vabim na osrednjo občinsko slovesnost, ki bo na predvečer praznika 24. junija 2010, ob 20. uri v ribniškem gradu. Vljudno vabljeni! Župan Jože Levstek

Javni poziv – ureditev Gallusovega nabrežja

JAVNI POZIV

Ureditev Gallusovega nabrežja

Ureditev Gallusovega nabrežja

Občina Ribnica bo v letu 2010 pričela s projektom ”Ureditev Gallusovega nabrežja”, območje obdelave je razvidno iz grafičnega prikaza. Namen projekta je pridobiti rešitve za ureditev odprtih javnih površin. Večji poudarek bo na ureditvi Gallusovega nabrežja z vplivnim območjem, ki predstavlja osrednji del mesta Ribnice. »Več

Razpis prostega delovnega mesta direktor/ica Javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o.

Na podlagi 22. člena Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o. (Ur. l. RS, št. 88/01 in 102/01)
Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. razpisuje  prosto delovno mesto  direktorja (M/Ž). »Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline