Predlog za prenos dela parc št. 2932/93 k.o. Jurjevica ( cesta )

pdf priponkaObvestilo

Razglednice Ribniške doline

Vljudno vabljeni na Razstavo razglednic Ribniške doline na Novi Štifti! Razstava bo v nedeljo 30. maja 2010 pod arkadami pri cerkvi Marije Vnebovzete na Novi Štifti od 8 do 18 ure.

Gre za predstavitev starejših in novejših razglednic Ribniške doline, iz zasebne zbirke. Predstavljeni bodo kraji sedanje občine Ribnica in Sodražica, ter osebnosti, ki so povezani z našo dolino.

Rešeto, maj 2010

pdf priponka Rešeto, maj 2010 / XIV (7,9 MB)

Sklep o odobritvi in zavrnitvi sofinanciranja vlog, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Ribnica v letu 2010

pdf priponka Sklep

Drugi javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v občini Ribnica 2010

pdf priponka Javni razpis za šport 2010

pdf priponka Pravilnik

pdf priponka Spremembe in dopolnitve letnega programa športa za leto 2010

pdf priponka Navodilo za izdelavo ponudbe

word priponka Razpisni obrazci

word priponka Pogodba

priponka excel Zahtevek za izplačilo po pogodbi

Odločba o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2010

pdf priponka Odločba o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2010

Klikni za ogled panorame Ribniške doline