Proračun občine Ribnica za leto 2010

Na podlagi 29.člena Zakona o lokalni samoupravi ( Uradni list RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 ), 29.člena Zakona o javnih financah ( Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, in 110/02-ZDT-B) in 16.člena statuta Občine Ribnica ( Uradni list RS št. 37/00 in 58/03 ) je Občinski svet Občine Ribnica na 18. redni seji, dne, 26.01.2010 sprejel ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RIBNICA ZA LETO 2010

pdf priponkaOdlok o proračunu 2010

pdf priponkaI del

pdf priponkaII del

pdf priponkaNRP

Stavbna zgodovina ribniškega gradu

Predavanje dr. Igorja Sapača umetnostnega zgodovinarja in arhitekta

Muzej Miklova hiša vas vabi v sredo, 31. marca 2010, ob 19. uri v prostore Miklove hiše na predavanje z naslovom STAVBNA ZGODOVINA RIBNIŠKEGA GRADU.

Rešeto, marec 2010

pdf priponka Rešeto, marec 2010 / XIV (5,4 MB)

Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ribnica za leto 2010

pdf priponka Javni razpis

pdf priponka Razpisna dokumantacija

pdf priponka Pravilnik o sofinanciranju programov športa v občini Ribnica 2010

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Ribnica 2010

pdf priponka Javni razpis

word priponka Razpisna dokumentacija, Ukrep 1 in Ukrep 2

word priponka Razpisna dokumentacija Ukrep 3

Sklep o odobritvi vlog – Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Ribnica 2010

Številka: 41011-0003/2010, Datum: 18.3. 2010
pdf priponka Sklep

Sprejem stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za novi severni del centra mesta

Na osnovi 60. clena in v povezavi s 6. odstavkom 50. clena Zakona o prostorskem nacrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07 in 108/09) sprejme župan Obcine Ribnica dne 09.03.2010 naslednji SKLEP O SPREJEMU STALIŠC DO PRIPOMB IN PREDLOGOV IZ JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBCINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NACRTA ZA NOVI SEVERNI DEL CENTRA MESTA

pdf priponkaSklep

pdf priponkaOpredelitve do predlogov in pripomb

Klikni za ogled panorame Ribniške doline