Rešeto, februar 2010

pdf priponka Rešeto, februar 2010 / XIV (5,2 MB)

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v občini Ribnica 2010

pdf priponka Javni razpis za šport 2010

pdf priponka Pravilnik

pdf priponka Navodilo za izpolnjevanje ponudbe

pdf priponka Pogodba

pdf priponka Prijavni obrazec

pdf priponka Razpisni obrazci

Začetek priprave OPN za območje urejanja ZN R7/04 – del

Na podlagi 57.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/2000 in 58/2003) je župan Občine Ribnica sprejel

S K L E P

o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja ZN R7/O4 – del

pdf priponka Sklep – Začetek priprave OPN za območje urejanja ZN/R704

Obvestilo o javni dražbi – prodaja Poslovno trgovskega centra Ideal

Javna dražba za prodajo Poslovno trgovskega centra Ideal – obvestilo
Občina Ribnica obvešca, da je v Uradnem listu RS št. 4/2010 z dne 22. 1. 2010 objavljena javna dražba za prodajo Poslovno  trgovskega centra Ideal oz. nekdanjega doma JLA v Ribnici. »Več

Severna servisna cesta – Tiskovna konferenca

Že veliko let se je Občina Ribnica trudila, da bi vzpostavila varno prometno in predvsem peš pot po zemljišču, ki je bilo v naravi »dvorišče« železniške postaje v Ribnici, v praksi pa so ta koridor mnogi uporabljali kot najprimernejšo prometno povezavo. Da se je k izgradnji načrtovanega odseka sploh lahko pristopilo, je bilo potrebno odkupiti zemljišča od Slovenskih železnic in Inlesa. »Več

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Ribnica v letu 2010

pdf priponka Javni razpis – turizem 2010

pdf priponka Razpisna dokumentacija

Klikni za ogled panorame Ribniške doline