Rešeto, oktober 2009

pdf priponka Rešeto, oktober 2009 / XIII (2,8 MB)

Podelitev koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo in proizvodnjo toplote na lesno biomaso ali druge obnovljive vire za daljinsko ogrevanje

pdf priponka Razpisna dokumentacija

pdf priponka DOLB Ocena konzuma po fazah

Javna dražba za oddajo profitnih stanovanj v najem

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi prvega odstavka 27. člena v povezavi s prvim odstavkom 19. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007), prvega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/2007, 94/2008) ter sklepov Občinskega sveta Občine Ribnica št. 478-56/2009 z dne 21.10.2009 in 478-57/2009 z dne 12.10.2009. JAVNO DRAŽBO ZA ODDAJO PROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

pdf priponkaJavna dražba za oddajo profitnih stanovanj v najem

Občinski praznik 2009

V počastitev občinskega praznika Občine Ribnica VGas vabim na
SLAVNOSTNO SEJO OBČINSKEGA SVETA S PODELITVIJO PRIZNANJ IN NAGRAD ZA LETO 2009,
ki bo v četrtek, 22. oktobra 2009, ob 19. uri v dvorani Športnega centra Ribnica.
Vljudno vabljeni!
Jože Levstek
Župan
Ribnica, 14. oktober 2009

Obvestilo staršem o uveljavljanju znižanega plačila za vrtec

pdf priponkaObvestilo staršem o uveljavljanju znižanega plačila za vrtec

Razpisna dokumentacija za nakup podvozja za gasilsko vozilo GVC24/50, PGD Ribnica

pdf priponkaRazpisna dokumentacija PGD Ribnica

Trg dela in napovedi ZRSZ

pdf priponkaTrg dela in napovedi ZRSZ

Natečaj Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ribnica

Komisija za prometno vzgojo otrok in mladine pri Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ribnica je ob tednu prometne varnosti (tednu otroka od 5. do 12. oktobra 2009), razpisala literarni in likovni natečaj na temo “Opremljeno kolo-varno kolo” za otroke v vrtcih in učence osnovne šole na območju občine Ribnica. Izbrani likovni in literarni izdelki z natečaja so na ogled v prostorih Hipermarketa Spar v Ribnici do 13.10.2009. V prilogi so objavljeni nagrajenci natečaja.

pdf priponkaRezultati natečaja

Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov v letu 2008

pdf priponkaAnaliza za leto 2008

Klikni za ogled panorame Ribniške doline