Začetek priprave OPPN za novi S del centra mesta

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanji (Ur. l. RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Ribnica (Ur. l. RS, št. 37/00 in 58/03) je župan Občine Ribnica, dne 7. 9. 2009 sprejel SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za novi S del centra mesta.

pdf priponkaSklep o začetku priprave OPPN za novi S del centra mesta

Rešeto, september 2009

pdf priponka Rešeto, september 2009 / XIII (1,9 MB)

Arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Vrtec Ribnica

pdf priponka Natečajna naloga

pdf priponka Natečajni pogoji

Regijska štipendijska shema 2009

Razvojni center Novo mesto d.o.o. je na svoji spletni strani objavil Javni razpis štipendij Regijske štipendijske sheme za šolsko/študijsko leto 2009/2010. Razpis je namenjen dijakom in študentom JV Slovenije. Regijska štipendijska shema je namenjena štipendijam dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih povprašujejo oz. izrazijo interes delodajalci s sedežem v občinah JV Slovenije. Do štipendij iz Regijske štipendijske sheme so upravičeni dijaki, dodiplomski in podiplomski študenti, ki se šolajo v RS ali v tujini in niso zaposleni. »Več

Namera o oddaji nepremičnine – poslovnega prostora v najem

Občina Ribnica na podlagi 57. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/2007, 94/2007) objavlja namero o oddaji poslovnega prostora v najem. »Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline