Rešeto, julij 2009

pdf priponka Rešeto, julij 2009 / XIII (3,3 MB)

Javna razprava o Pravilniku o sofinanciranju programov športa v občini Ribnica

Številka: 007-0007/2009-502, Datum: 30/7-2009
Vsem izvajalcem letnega programa športa
ZADEVA: Pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov športa v letu 2009

Obveščam Vas, da je župan 29. 7. 2009 določil besedilo novega Pravilnika o sofinanciranju programov športa v občini Ribnica, ki je objavljen na spletni strani www.ribnica.si. »Več

Začeti je veljal nov Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost

Na podlagi 6. in 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07; ZGos-UPB2), 4. in 11. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in 7. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00, 85/03) je Občinski svet občine Ribnica na 15. redni seji dne 11. 6. 2009 sprejel P R A V I L N I K o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost

pdf priponkaPravilnik

pdf priponkaObrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata kmetije

pdf priponkaVloga za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata

Izdelava projektne dokumentacije – komunalna oprema v OC Ugar v Ribnici

pdf priponka Razpisna dokumentacija

pdf priponka Projektna naloga

pdf priponka OC Ugar-grafika

pdf priponka Obrazci

pdf priponka Pogodba za izdelavo PGD, PZI-OC Ugar

Klikni za ogled panorame Ribniške doline