Rešeto, junij 2009

pdf priponka Rešeto, junij 2009 / XIII (3,3 MB)

Zahvala sodelujočim ob pripravi občinske slovesnosti ob dnevu državnosti

Spoštovani!
Zahvaljujem se Vam za pomoč pri pripravi in izvedbi osrednje občinske slovesnosti, ki je potekala v počastitev dneva državnosti. Vaš prispevek je nedvomno obogatil program prireditve, ji dodal slavnostno noto ter pripomogel k zadovoljstvu prisotnih v dvorani. Vsak posameznik je pomemben in si zasluži, da je njegovo delo opaženo, zato še enkrat hvala!

Lep pozdrav! Jože Levstek
Župan

Občinska slovesnost ob dnevu državnosti

VABILO
V počastitev dneva državnosti Vas vabim na osrednjo občinsko slovesnost,
ki bo na predvečer praznika
24. junija 2009, ob 20. uri,
v dvorani Športnega centra Ribnica
Pred osrednjo prireditvijo bo ob 19. uri v cerkvi Sv. Štefana
maša za domovino.
Uradnemu delu slovesnosti sledi koncert Ribniškega pihalnega orkestra.
Vljudno vabljeni!
Jože Levstek
Župan

Javna dražba za prodajo nepremičnin – stanovanje Prijateljev trg 13

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/2007, 94/2008) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica št. 478-0061/2008, ki ga je sprejel na svoji 15. redni seji z dne 11.6.2009, ponovno objavlja JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

pdf priponkaJavna dražba – stanovanje Prijateljev trg 13

Sklep o izbiri izvajalcev športnih prireditev 2009

pdf priponka Sklep o izbiri izvajalcev športnih prireditev 2009

Sklep o izbiri izvajalcev letnega programa športa 2009

pdf priponka Sklep o izbiri izvajalcev letnega programa športa 2009

Klikni za ogled panorame Ribniške doline