Rešeto, marec 2009

pdf priponka Rešeto, marec 2009 / XIII (2,3 MB)

Obvestilo o končanem natečajnem postopku

Datum: 01.09.2008, Številka: 100-0018/2008
OBVESTILO O KONČANEM NATECAJNEM POSTOPKU
Obveščamo, da na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta višjega svetovalca za okolje in prostor v upravi Občine Ribnica, ki je bil objavljen na spletni strani Občine Ribnica dne 30.06.2008, ni bil izbran noben kandidat. Neizbrani kandidati imajo v osmih dneh od vročitve sklepa pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka. Dodatne informacije o natečajnem postopku daje Janez Mate, telefon 01/ 837 2003. »Več

Javno naročilo – Rekonstrukcija objekta za Rokodelski center

Javno naročilo – Severna servisna cesta

pdf priponka Razpisna dokumentacija

priponka excel Popis del s predračunom

Javni razpis – turizem

pdf priponka Javni razpis

pdf priponka Razpisna dokumentacija

Klikni za ogled panorame Ribniške doline